TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Büro Tescil Belgesi Yenilemesi İçin Gerekli Koşullar

 

BÜRO TESCİL BELGESİ YENİLEME KOŞULLARI

· SMM ücretli olarak çalışıyorsa, SMM‘nin ücret bordroları ve SGK 1 yıllık SGK hizmet dökümlerinin belgelenmesi,(SMM aylık maaşının TMMOB 2022 yılı brüt asgari ücreti olan 7850 TL`ye eşit veya üzerinde olması yenileme işlemlerinde esas alınacaktır.)

· SMM kendi adına/ortak olarak çalışıyorsa, Ticaret Sicil Gazetesi/Adi Ortaklık Belgesi fotokopisi

· SMM değişmiş ise yeni SMM‘nin büro adına ne sıfatla tescil edileceğinin (ortak, ücretli, sözleşmeli çalışan ve benzeri) başvuruda belirtilmesi ve belgelenmesi,

· Büro Tescil Belgesi yıllık ücretinin ve SMM`e ait aidat borcunun ödendiğine dair dekont

· Bir önceki yıla ait Büro Tescil Belgesi`nin aslı

· Aşağıda yer alan başvuru dilekçesi ve formların eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanması

· FR.BEL.004 form numaralı Büro Tescil Belgesi Başvuru Dilekçesinin doldurulması ve imzalanması,

FR.BEL.002 numaralı Büro Tescil Belgesi Başvuru Formu ve FR.BEL.003 numaralı SMM Başvuru Sicil Formunun doldurulması ve imzalanması,

 

Aidat ve Büro Tescil Belgesi ödeme işlemlerinin şirket/büronun bağlı olduğu Oda şubesi aracılığı ile gerçekleştirilmesi ve tüm evrakların ilgili firmanın bağlı olduğu Oda şubesine posta yolu ile gönderilmesi gerekmektedir. Şubelere bağlı illerde bulunan büro/şirketler tarafından Oda Genel Merkezine gerçekleştirilen başvurular kabul edilmeyecektir.

İl veya bölge temsilciliklerine bağlı illerde yer alan şirketlerin ise aidat ve Büro Tescil Belgesi ödeme işlemlerini Oda Genel Merkezi aracılığı ile gerçekleştirmesi ve tüm evraklarını Oda Genel Merkezine göndermesi gerekmektedir.

 

Resmi Gazete Tarihi: 22.04.2009

Resmi Gazete Sayısı: 27208

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Belgelendirme ve Denetim

b) Başvurunun yapıldığı şube/temsilcilik tarafından başvurulara ilişkin işlemler tamamlanarak, olumlu/olumsuz birim görüşü ile birlikte belgelerin bir sureti, on beş gün içersinde OYK‘ya iletilir. OYK kendisine iletilen başvuruyu en geç on beş gün içersinde inceleyip sonuçlandırmak zorundadır. Belge verilmesi uygun görülen kişi ve kuruluşlara belgeleri, ilgili birim veya Oda tarafından verilir.

 

Büro Tescil Belgesi yenileme başvuruları 1 Ocak-31 Ocak tarihleri arasında yapılmaktadır. 31 Ocak sonrası gerçekleşecek başvuru işlemlerinde gecikmenin yaşandığı her ay için belirlenen ücret ödenir.

Büro Tescil Belgesi yenileme işlemlerinde ilk başvuru ücreti alınmaz. 

Daha önce Büro Tescil Belgesi olup bir önceki yıl belgesini yeniletmemiş firmalar için yeni başvuru prosedürü uygulanır ve bu durumda bu firmalar ilk başvuru ücreti ödemekle yükümlü olurlar.

Büro Tescil Belgesinde yer alan SMM‘lerde değişiklik olması durumunda, BTB yenilemesi için gerekli belgelerle bir ay içinde Odaya başvuru yapılmalıdır. Aksi takdirde firmanın Büro Tescil Belgesi iptal edilir.

 

FİRMA ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ VEYA SMM DEĞİŞİKLİĞİ OLAN FİRMALAR 

 

 

Büro Tescil Belgesi Yenileme Ücretleri

BTB Yıllık Ücreti

1.925 TL   

Kayıp BTB Ücreti

1.925 TL    

Ocak Ayı Sonrası Gerçekleştirilecek Başvurularda Her Ay İçin Alınacak Ceza Tutarı

160 TL

SMM veya firma adı değişikliği nedeniyle o yıl için alınmış BTB`nin yenilenmesi ücreti

280 TL

2022 Yılı Çevre Mühendisi Üyelik Aidatı

1.200 TL

SMM: Çevre mühendisliği hizmetlerinden birini veya birkaçını kendi adına, ortak sıfatıyla veya ücretli çalışan olarak yürüten Oda üyesi çevre mühendislerini ifade eder.

 

BİRİM

BANKA - ŞUBE

HESAP ADI (ALICI HESAP)

ŞUBE KODU

HESAP NO

IBAN

MERKEZ

TÜRKİYE İŞ BANKASI - MEŞRUTİYET ŞUBESİ

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

4213

744794

TR830006400000142130744794

ANKARA ŞUBE

TÜRKİYE İŞ BANKASI - MEŞRUTİYET ŞUBESİ

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

4213

744819

TR870006400000142130744819

İSTANBUL ŞUBE

TÜRKİYE İŞ BANKASI - BEŞİKTAŞ ŞUBESİ

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

1008

2622162

TR120006400000110082622162

İZMİR ŞUBE

TÜRKİYE İŞ BANKASI - YENİ LİMAN ŞUBESİ

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

3427

339372

TR800006400000134270339372

SAMSUN ŞUBE

TÜRKİYE İŞ BANKASI - SAMSUN ŞUBESİ

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

7300

1931377

TR480006400000173001931377

KOCAELİ ŞUBE

TÜRKİYE İŞ BANKASI - İZMİT MERKEZ ŞUBESİ

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

2400

1899008

TR150006400000124001899008

MERSİN ŞUBE

TÜRKİYE İŞ BANKASI - MERSİN ÜNİ. ŞUBESİ

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

6609

30457

TR400006400000166090030457

ANTALYA ŞUBE

TÜRKİYE İŞ BANKASI - ŞARAMPOL ŞUBESİ

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

6207

453179

TR670006400000162070453179

BURSA ŞUBE

TÜRKİYE İŞ BANKASI - BEŞEVLER ŞUBESİ

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

2229

125984

TR720006400000122290125984

GAZİANTEP ŞUBE

TÜRKİYE İŞ BANKASI - GAZİANTEP ŞUBESİ

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

6360

0240455

TR84 0006 4000 0016 3600 2404 55

DİYARBAKIR ŞUBE

TÜRKİYE İŞ BANKASI - DİYARBAKIR ŞUBESİ

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

8300

1663964

TR390006400000183001663964

ADANA ŞUBE

TÜRKİYE İŞ BANKASI SEYHAN ŞUBESİ

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

6041

119487

TR680006400000160410119487