TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
12. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi

ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

5-7 Ekim 2017, Ankara

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, küresel ve ulusal ölçekte çevre sorunlarının önlenmesi ve giderilmesine yönelik idari, teknik, hukuksal ve politik süreçlerin öznelerinden olan bir demokratik kitle meslek örgütüdür. Bugün, çeşitlenerek ve derinleşerek küresel bir krize dönüşen çevre sorunlarının çözümlenmesi amacıyla çevre mühendisliği temelinde kamusal yararın ve bilimin ışığında toplumcu politika ve ilkelerin oluşturulması ve hayata geçirilmesi yönünde çalışmalar yapmaktadır.

Bu kapsamdaki çalışmaların en önemlilerinden biri de "Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi"dir. 1992 yılından bu yana, her iki yılda bir farklı kentlerde Odamız tarafından organize edilen bu kongre, çevre mühendisliği mesleği ve çevre alanında üretilen çalışmaların en geniş kapsamda paylaşılmasını ve tartışılmasını amaçlayan önemli bir platformdur.

Bu maksatla, çevre mühendisliği alanındaki son gelişmeler ile ulusal çevre sorunları başta olmak üzere mesleki ve çevresel konularının bilimsel bir düzlemde tartışılacağı "12. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi" 2017 yılı 5-7 Ekim tarihleri arasında Odamız ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından Ankara ilinde düzenlenecektir

 

 Özet son gönderim tarihi

  16 Haziran 2017

 

 

Bildiri göndermeden  kayıt olmak için özet bildiri sistemine kayıt yaptırabilirsiniz. Ödeme yaptıysanız kongre@cmo.org.tr adresine dekontla birlikte bildiriniz. 

undefined 

 

 

Genişletilmiş özet başlıklarınızı tüm harfler büyük olacak şekilde sisteme yükleme yapmanız gerekmektedir. 

Aynı şekilde yazar soyadlarının da büyük harfle yazılması gerekmektedir.

Özet gönderim sistemi yardım videosu için tıklayınız. 

 

 POSTER HAZIRLAMA KURALLARI İÇİN TIKLAYINIZ.  

"Poster sunumu için özet bildiri sistemine kayıt olunması gerekmektedir"  

 

ETKİNLİĞİN AMACI

Küreselleşen dünya şartlarında üretim ve tüketim dengesindeki değişimler, doğal kaynakların sınırlı olması, çevre yönetim politikalarının yetersiz kalması, çevre sorunlarının ve çevre yönetiminin önemini gözler önüne sermiştir. Doğal dengenin bozulmasındaki temel nedenler çevre kirliliği ve tahribatıdır. Günümüzde çevre kirliliğinin artmasıyla birlikte, çevresel bilim ve teknoloji de çeşitli önlemlerin alınmasına, bertaraf tekniklerinin geliştirilmesine, doğal kaynakların korunmasına ve güvenli bir çevre için sürdürülebilirliğin sağlanmasına ilişkin çalışmalar yapılmaktadır. Gelişen teknolojiyi ve bilimi meslektaşlarımızla buluşturmak, çevre bilincinin yaygınlaştırılmasıyla paydaşlarımızı sürece dâhil etmek TMMOB Çevre Mühendisleri Odası olarak görevlerimiz arasındadır.

Kongrenin amacı ise, çevre sorunlarına her geçen gün yenilerinin eklendiği ülkemizde, sağlıklı, konforlu, enerjisi etkin, sürdürülebilir bir çevre anlayışı ile sorunları tartışmak, bilimsel yaklaşımla çözüm önerilerini ortaya koymak ve karşılıklı bilgi ve deneyim aktarımı sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, akademisyenlerin, öğrencilerin ve çevre alanında faaliyet gösteren kişi ve kurumların iki yılda bir düzenlenen ulusal Çevre Mühendisliği kongresinde buluşturulması hedeflenmiştir.

 

 

1.Çevre Yönetim Sistemleri, Uygulama ve Araçları

2.Çevresel Sistemlerin Ölçüm, Analiz, İzleme ve Değerlendirmesi

3.Çevresel Politika Yönetimi

4.Çevre Mühendisliğinde Bilişim Teknolojileri

5.Çevre ve Enerji

6.Doğal Kaynak Yönetimi

7.Çevre Mühendisliği Eğitimi

8.Çevre Mühendisliğinde Örgütlenme ve Disiplinler arası İlişki

9.Çevre ve Mühendislik Etiği

10.Çevre Ekonomisi

11.Çevre Hukuku

12.Çevresel Etki (ÇED) ve Risk Değerlendirme

13. Katı Atık Yönetimi   

14.Endüstriyel ve Tehlikeli Atık Yönetimi

15.Hava Kirliliği Kontrolü

16.Gürültü ve Gürültü Yönetimi              

17.Koku Emisyonlarının Kontrolü

18.Kentsel Dönüşüm ve Yerel Yönetimler

19.Önleyici Çevre Yönetimi, Temiz Üretim ve Kirlilik Önleme

20. Su ve Atıksu Arıtımı

21.Arıtma Çamurlarının Yönetimi ve Bertarafı

22.Su ve Toprak Yönetimi

23.Havza ve Su Kalitesi Yönetimi

24.İklim Değişikliği

25.Sürdürülebilirlik, Küreselleşme ve Uluslararası İşbirliği 

  

01.01.0001 00:00
Okunma Sayısı: 1572