TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
BÜRO TESCİL BELGESİ YENİLEMESİ İÇİN GEREKLİKOŞULLAR

 

BÜRO TESCİL BELGESİ YENİLEME KOŞULLARI

· SMM ücretli olarak çalışıyorsa, SMM‘nin ücret bordroları ve SGK 1 yıllık SGK hizmet dökümlerinin belgelenmesi,(SMM aylık maaşının TMMOB 2023 yılı brüt asgari ücreti olan 17500 TL`ye eşit veya üzerinde olması yenileme işlemlerinde esas alınacaktır.)

· SMM kendi adına/ortak olarak çalışıyorsa, Ticaret Sicil Gazetesi/Adi Ortaklık Belgesi fotokopisi

· SMM değişmiş ise yeni SMM‘nin büro adına ne sıfatla tescil edileceğinin (ortak, ücretli, sözleşmeli çalışan ve benzeri) başvuruda belirtilmesi ve belgelenmesi,

· Büro Tescil Belgesi yıllık ücretinin ve SMM`e ait yıllık aidat borcunun ödendiğine dair dekont

· Bir önceki yıla ait Büro Tescil Belgesi`nin aslı

· Aşağıda yer alan başvuru dilekçesi ve formların eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanması

· FR.BEL.004 form numaralı Büro Tescil Belgesi Başvuru Dilekçesinin doldurulması ve imzalanması,

FR.BEL.002 numaralı Büro Tescil Belgesi Başvuru Formu ve FR.BEL.003 numaralı SMM Başvuru Sicil Formunun doldurulması ve imzalanması,

 

Aidat ve Büro Tescil Belgesi ödeme işlemlerinin şirket/büronun bağlı olduğu Oda şubesi aracılığı ile gerçekleştirilmesi ve tüm evrakların ilgili firmanın bağlı olduğu Oda şubesine posta yolu ile gönderilmesi gerekmektedir. Şubelere bağlı illerde bulunan büro/şirketler tarafından Oda Genel Merkezine gerçekleştirilen başvurular kabul edilmeyecektir.

İl veya bölge temsilciliklerine bağlı illerde yer alan şirketlerin ise aidat ve Büro Tescil Belgesi ödeme işlemlerini Oda Genel Merkezi aracılığı ile gerçekleştirmesi ve tüm evraklarını Oda Genel Merkezine göndermesi gerekmektedir.

 

Resmi Gazete Tarihi: 22.04.2009

Resmi Gazete Sayısı: 27208

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Belgelendirme ve Denetim

b) Başvurunun yapıldığı şube/temsilcilik tarafından başvurulara ilişkin işlemler tamamlanarak, olumlu/olumsuz birim görüşü ile birlikte belgelerin bir sureti, on beş gün içersinde OYK‘ya iletilir. OYK kendisine iletilen başvuruyu en geç on beş gün içersinde inceleyip sonuçlandırmak zorundadır. Belge verilmesi uygun görülen kişi ve kuruluşlara belgeleri, ilgili birim veya Oda tarafından verilir.

 

Büro Tescil Belgesi yenileme başvuruları 1 Ocak-31 Ocak tarihleri arasında yapılmaktadır. 31 Ocak sonrası gerçekleşecek başvuru işlemlerinde gecikmenin yaşandığı her ay için belirlenen ücret ödenir.

Büro Tescil Belgesi yenileme işlemlerinde ilk başvuru ücreti alınmaz. 

Daha önce Büro Tescil Belgesi olup bir önceki yıl belgesini yeniletmemiş firmalar için yeni başvuru prosedürü uygulanır ve bu durumda bu firmalar ilk başvuru ücreti ödemekle yükümlü olurlar.

Büro Tescil Belgesinde yer alan SMM‘lerde değişiklik olması durumunda, BTB yenilemesi için gerekli belgelerle bir ay içinde Odaya başvuru yapılmalıdır. Aksi takdirde firmanın Büro Tescil Belgesi iptal edilir.

 

FİRMA ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ VEYA SMM DEĞİŞİKLİĞİ OLAN FİRMALAR 

 

 

Büro Tescil Belgesi Yenileme Ücretleri

BTB Yıllık Ücreti

1925 TL   

Kayıp BTB Ücreti

1925 TL    

Ocak Ayı Sonrası Gerçekleştirilecek Başvurularda Her Ay İçin Alınacak Ceza Tutarı

160 TL

SMM veya firma adı değişikliği nedeniyle o yıl için alınmış BTB`nin yenilenmesi ücreti

280 TL