TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
MİSYON VİZYON

 MİSYON

Çevre Mühendisleri Odası; temel ilkeleri doğrultusunda mesleki gelişim, mesleki haklar, örgütlülük, toplum ve ekoloji yararına çalışmalar yapan; şeffaf, katılımcı, gerçekçi, adil, ilerici ve eşitlikçi bir odadır. 

VİZYON

Ulusal ve uluslararası yayın ve sözleşmelerde; ekolojik, toplumsal ve çevresel konularda ilk danışılan, fikir alınan, yeniliklerin takip edildiği ve değerlendirildiği;

Mesleki aidiyetin yüksek olduğu, meslektaşlarını ve meslekle ilgili konuları çözüme kavuşturan, oda-üye ilişkilerinin en üst düzeyde olduğu, çözüm üreten, paydaşları ile etkin iletişim kuran bir kurum olmak.

İLKELERİMİZ 

  •    Üretim/tüketim ve enerji politikalarını, sürdürülebilirlik, kalkınma gibi kavramları ve ilgili konularda ulusal ve uluslararası gelişme ve faaliyetleri; emek- bilim-doğa ekseninde ele alır.
  •   Çevre mühendisliği mesleğinin saygınlığını çevre ve toplum yararını ön planda tutarak geliştirir.
  •   Meslektaş ve paydaşları ile etkin iletişim kurar, mesleki örgütlülük bilinci geliştirir.
  •   Ekolojik değişimleri ve etkileri konusunda toplumu bilinçlendirir.
  •   Çevre mühendisliği mesleğinin gelişmesi, meslektaşlarının haklarının korunması ve yeni haklar elde edilmesi için; bilim, toplum ve ekoloji yararını ön     planda tutan çalışmalar yapar. 
  •  Meslektaş ve paydaşlarının beklentilerinin karşılanması için insan haklarına uygun, kapsayıcı, eşitlikçi, özgürlükçü, emek ve yaşam hakkını öne alan; cinsiyetçiliğin, ırkçılığın, sömürünün karşısında yer alan politikalarla hareket eder.
  • Tüm faaliyetlerinde şeffaf, hesap verebilir, etik, gerçekçi, adil, tutarlı, güvenilir, yeniliğe açık, eşitlikçidir. 

 

28.01.2022 00:00
Okunma Sayısı: 2690