TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
ÜYELİK İŞLEMLERİ

Türkiye Cumhuriyeti uyruğuna sahip, 3458 sayılı yasa hükümlerine göre mühendislik mesleğini yürütmeye yetkili bulunan, medeni haklarını kaybetmemiş, mesleği yapmaya yasal olarak yetkili, yurt içi veya denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtdışı Çevre Mühendisliği öğretimi yapan kuruluşların fakülte veya bölümlerinden mezun olan tüm Çevre Mühendisleri Oda`ya üye olabilirler. ...

Üyelik işlemleri, üye aidat muafiyet işlemleri ve üyelik istifa işlemleri konusunda Üyelerin; ödemelerini ve yazılı başvurularını eksiksiz olacak şekilde bağlı bulundukları Şubelere yapması gerekmektedir.

 İl veya bölge temsilciliklerine bağlı üyeler ise başvurularını ve ödemelerini Oda Genel Merkezi aracılığı ile gerçekleştirmesi gerekmektedir.

NOT: Tüm Formların çıktı alınarak elle doldurulması gerekmektedir.

ÜYELİK KAYIT İŞLEMLERİ

Odamıza üye olmak isteyen Çevre Mühendisleri, mezun oldukları tarihten itibaren Oda‘ya üye olmak ve aidat ödentisini zamanında ödemekle yükümlüdürler. Geçmişe ait borçlar mezun olunan yıl için ay itibariyle hesaplanır. Daha sonraki yıllar için yıllık belirtilen aidat miktarı yıl sayısıyla çarpılarak aidat borcu hesaplanır.

Üyenin Başvuru Evrakları

·  Islak İmzalı Sicil Formu (2 adet) (her başvuru sahibi iki form doldurmalıdır) (FR.UYL.002)

·  Diploma örneği ya da E-Devletten alınmış mezuniyet belgesi (2 adet)

·  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

·  Fotoğraf (3 adet)

·  Üyelik Taahhütname Dilekçesi (FR.UYL.004)

·  Barkodlu Sgk Hizmet Dökümü

·  FR.UYL.024 Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni Formu

·  FR.UYL.025 Kişisel Verilerin İşlenmesi Açık Rıza Formu

·  Dekont  (İlk kayıt ücreti, kimlik ücreti ve mezuniyet tarihine göre hesaplanan aidat tutarı)

Ø  2023 yılı İlk kayıt ve kimlik ücreti (90 + 140 = 230 TL)

Ø  2024 yılı İlk kayıt ve kimlik ücreti (150 + 240 = 390 TL)

Ø  Odamız yıllık üyelik aidat tutarı (2023) = 1200 TL

Ø  Odamız yıllık üyelik aidat tutarı (2024) = 1200 TL

Üyelik talebinde bulunacak Üye adayları ekte yer alan FR.UYL.002- Üye Sicil Formu‘nu doldurarak ve ödemesini yaparak eksiksiz olacak şekilde yukarıda yer alan başvuru evrakları ile birlikte bağlı bulunduğu Şube‘ye başvuruda bulunurlar.

(Resimler sakalsız olup fotokopi yoluyla çoğaltılmamalıdır. Mezuniyet belgesinin biri aslı gibi onaylı olmalıdır. Üye Sicil formlarındaki ilgili yer başvuru sahibi tarafından imzalanmalıdır. Aidat borçları ödemesi kayıt olunan yılın sonuna kadar tamamlanmak üzere, üyenin kendi belirlediği taksitlerle, Oda hesabına yatırılmalıdır. (Ancak, Oda Kayıt Belgesi veya Büro Tescil Belgesi almak isteyen üye, içinde bulunduğu yıl dahil tüm aidat borcunu ödemesi gerekmektedir.)

Oda aidat ücretlerini ödemek isteyen üyelerimiz Sanal Pos uygulamamızdan yararlanarak ödemelerini taksitli olarak gerçekleştirebilirler. Bir başka ödeme seçeneklerimizde Kredi Kartı İle Ödeme Formu doldurarak ya da Merkez, Şube veya Temsilcilik banka hesap numaralarına Havale/Eft yöntemiyle ödeme yapabilirler. (Detaylı ödeme yöntemleri için: https://www.cmo.org.tr/uyelik/uyelik_ucretleri.php)

ÖĞRENCİ ÜYELİK İŞLEMLERİ

Üyenin Başvuru Evrakları

·    Öğrenci Üye Başvuru Formu  (FR.UYL.001)

·    2 adet vesikalık fotoğraf

·    Nüfus cüzdanı örneği ya da fotokopisi

·  Başvuru tarihi itibarıyla, öğrenci olduğunu belirtir Öğrenci Belgesi veya öğrenci kimlik fotokopisi

 

Çevre Mühendisleri Bölümü öğrencileri FR.UYL.001- Öğrenci Üye Sicil Formu‘nu doldurarak ve yukarıda yer alan başvuru evrakları ile birlikte eksiksiz olarak bağlı bulunduğu Şube‘ye başvuruda bulunurlar.

NOT: Öğrenci üyelerin aidat ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

KİMLİK KARTI YENİLEME İŞLEMLERİ

Kimlik kartı süresi dolan üyeler, eksiksiz olacak şekilde aşağıda yer alan başvuru evrakları ile birlikte Oda Genel Merkezi‘ne başvuruda bulunurlar. Oda Genel Merkezi tarafından yeni kimlik kartı basımı yapılarak üyeye iletilir.

Üyenin Başvuru Evrakları

·  Fotoğraf

·  Eski kimlik kartı

·  Ödeme dekontu

 

AİDAT MUAFİYET İŞLEMLERİ

Üyelik aidat muafiyet başvuruları için üyeler, muafiyet türüne göre eksiksiz olacak şekilde aşağıda yer alan başvuru evrakları ile birlikte bağlı bulunduğu Şube‘ye/Oda Genel Merkezi’ne başvuruda bulunurlar. Aidat muafiyet işlemleri ile ilgili maddeler ÇMO Ana Yönetmeliği‘ne eklendiği tarihten sonraki süreleri kapsamaktadır. Üyeler, aidat muafiyet başvurularını; posta/kargo/elden/e-posta (çıktı alınarak doldurulmuş imzalanmış dilekçe şekli ile)  aracılığı ile ilgili Şube’ye/Oda Genel Merkezi’ne yapabilmektedirler.

NOT: İl veya bölge temsilciliklerine bağlı üyeler başvurularını, Oda Genel Merkezi aracılığı ile gerçekleştirmesi gerekmektedir.

 

FR.UYL.005 - Askerlik Aidat Muafiyet Dilekçesi

Eki:

E-Devletten barkodlu olarak alınan terhis belgesi

FR.UYL.006 - Doğum İzni Aidat Muafiyet Dilekçesi

Eki:

Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınan veya E-Devletten barkodlu olarak alınan SGK hizmet dökümü

FR.UYL.007 - Emeklilik Aidat Muafiyet Dilekçesi

Ekleri:

1.E-Devletten barkodlu olarak alınan Emekli Aylık Bilgisi

2.Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınan veya E-Devletten barkodlu olarak alınan SGK hizmet dökümü

3.Barkodlu Sosyal Güvenlik Kayıt Sorgulama Belgesi

FR.UYL.008 - Sağlık Sorunu Olan Üye Aidat Muafiyet Dilekçesi

Ekleri:

1.%40 ve üzeri sağlık raporu

2.Sağlık Raporu (Minimum 6 ay süreli)

3.Barkodlu SGK Hizmet Dökümü

FR.UYL.009 - İşsiz Üye Aidat Muafiyet Dilekçesi

Ekleri:

1.Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınan veya E-Devletten barkodlu olarak alınan SGK hizmet dökümü

2.Barkodlu Sosyal Güvenlik Kayıt Sorgulama Belgesi

3.Gerekli durumda işten ayrılış bildirgesi

FR.UYL.010 - Yurtdışı Aidat Muafiyet Dilekçesi

Ekleri:

1.Aidat ödeme dekontu,

2.Pasaport kopyası,

3.Vize kopyası veya Oturum İzni veya yerleşim yeri ve Diğer Adres Belgesi,

4.Barkodlu yurda giriş çıkış kağıdı (gerekli durumlarda)

FR.UYL.011 - Yüksek Lisans Aidat Muafiyet Dilekçesi

Eki:

Üniversiteden alınan veya E-Devletten barkodlu olarak alınan Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi

ÜYELİK İSTİFA İŞLEMLERİ

Üyelikten istifa talebinde bulunacak üyeler, istifa türüne göre eksiksiz olacak şekilde aşağıda yer alan başvuru evrakları ile birlikte bağlı bulundukları Şube‘ye başvuruda bulunurlar.

FR.UYL.015- Farklı Meslek Üye İstifa Dilekçesi ve Taahhütname

Ekleri:

  1. Varsa Ödeme dekontu
  2. ÇMO Üye Kimlik Kartı (Kimlik kartım mevcut/kimlik kartı almadım/kimlik kartım kayıp) ( uygun olmayan seçeneğin üstü çizilecektir)
  3. Barkodlu SGK Hizmet Dökümü
  4. Çalışma Belgesi

 

FR.UYL.017- Kamuda Çalışan Üye İstifa Dilekçesi ve Taahhütname

Ekleri:

  1. Varsa Ödeme dekontu
  2. ÇMO Üye Kimlik Kartı (Kimlik kartım mevcut/kimlik kartı almadım/kimlik kartım kayıp) ( uygun olmayan seçeneğin üstü çizilecektir)
  3. Barkodlu SGK Hizmet Dökümü
  4. Geçerli Kamu Kimlik Fotokopisi veya Çalışma Belgesi