TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
9. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi

 

9. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi

 

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO), küresel ve ulusal ölçekte çevre sorunlarının önlenmesi ve giderilmesine yönelik idari, teknik, hukuksal ve politik süreçlerin öznesi olan demokratik kitle meslek örgütüdür. Bugün, çeşitlenerek ve derinleşerek küresel bir krize dönüşen çevre sorunlarının çözümlenmesi amacıyla çevre mühendisliği temelinde kamusal yararın ve bilimin ışığında toplumcu politika ve ilkelerin oluşturulması ve hayata geçirilmesi yönünde çalışmalar yapmaktadır.

Bu kapsamdaki çalışmaların en önemlilerinden biri de "Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi"dir. 1992 yılından bu yana, her iki yılda bir farklı kentlerde ÇMO tarafından organize edilen bu kongre, çevre mühendisliği mesleği ve çevre alanında üretilen çalışmaların en geniş kesimlerce paylaşılmasını ve tartışılmasını amaçlayan önemli bir platformdur.

5-8 Ekim 2011 tarihlerinde, Samsun‘da düzenlenecek olan 9. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi‘nin ana teması "Çevre Yönetimi" olarak belirlenmiştir. Kongre, ilgili tüm akademik çevreleri, yasa koyucu ve uygulayıcıları ile denetleyicileri, sürdürülebilir bir yaşam için çevre yönetimi odaklı plan, program veya politika üreten ve hayata geçiren kesimleri ve kamuoyunu bir kez daha bir araya getirmektedir.

Çevre Yönetim Sistemleri, çevre koruma amaçlı çalışmaların insana - zamana bağlı olmaktan çıkarılarak, belirlenmiş prensipler çerçevesinde ve mümkün olduğunca eksik nokta bırakılmadan gerçekleştirilmesi ve her aşamada izlenip kontrol edilmesi için oluşturulan yöntemler bütünüdür.

Bu çerçevede, IX. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresinde, bir araya gelecek olan bilim insanları, uzmanlar, çevre mühendisleri, çevre mühendisliği öğrencileri ve ÇMO dostlarını, daha güzel ve yaşanabilir bir dünya için bir arada olmaya, ürettiklerimizi paylaşmaya ve dayanışmaya davet ediyoruz.

http://www.cmo.org.tr/resimler/etkinlik_logolar/orj/143_11_35_06.jpg

01.01.0001 00:00
Okunma Sayısı: 1542