TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
BÜRO TESCİL BELGESİ BAŞVURU KOŞULLARI

 

BÜRO TESCİL BELGESİ BAŞVURU KOŞULLARI

 

·      Büro adına tam zamanlı çalışan en az bir SMM (Çevre Mühendisi) bulunması ve SMM‘nin büro adına ne sıfatla tescil edileceğinin (ortak, ücretli, sözleşmeli çalışan ve benzeri) başvuruda belirtilmesi ve belgelenmesi,

·      Vergi levhası fotokopisi,

·      İlgili şirket/büro eğer sermaye şirketi ise, şirketin Ticaret Sicili Gazetesi fotokopisi; adi ortaklık ise, ortaklık sözleşmesi fotokopisi

·      SMM ücretli olarak çalışıyorsa, SMM‘nin ücret bordroları ve SGK kaydının belgelenmesi

·      Büroya ait kira sözleşmesi/tapu belgesinin fotokopisi

·      Büro Tescil Belgesi ilk başvuru ve yıllık ücretlerinin ödendiğine dair dekont

·      SMM`e ait aidat borçlarının cari yıl dahil ödenmesi

·      SMM şirket ortağı/sahibi ise noter onaylı şirket imza sirküsü; ücretli çalışan ise, beyannamesi

·      FR.BEL.001 form numaralı Büro Tescil Belgesi Başvuru Dilekçesinin doldurulması ve imzalanması,

·    FR.BEL.002 numaralı Büro Tescil Belgesi Başvuru Formu ve FR.BEL.003 numaralı SMM Başvuru Sicil Formunun doldurulması ve imzalanması,

 

Aidat ve Büro Tescil Belgesi ödeme işlemlerinin şirket/büronun bağlı olduğu Oda şubesi aracılığı ile gerçekleştirilmesi ve tüm evrakların ilgili firmanın bağlı olduğu Oda şubesine kargo yolu ile gönderilmesi yada elden teslim edilmesi gerekmektedir. Şubelere bağlı illerde bulunan büro/şirketler tarafından Oda Genel Merkezine gerçekleştirilen başvurular kabul edilmeyecektir.  

 

İl veya bölge temsilciliklerine bağlı illerde yer alan şirketlerin ise aidat ve Büro Tescil Belgesi ödeme işlemlerini Oda Genel Merkezi aracılığı ile gerçekleştirmesi ve tüm evraklarını Oda Genel Merkezine göndermesi gerekmektedir.

 

Resmi Gazete Tarihi: 22.04.2009

Resmi Gazete Sayısı: 27208

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Belgelendirme ve Denetim

b) Başvurunun yapıldığı şube/temsilcilik tarafından başvurulara ilişkin işlemler tamamlanarak, olumlu/olumsuz birim görüşü ile birlikte belgelerin bir sureti, on beş gün içersinde OYK‘ya iletilir. OYK kendisine iletilen başvuruyu en geç on beş gün içersinde inceleyip sonuçlandırmak zorundadır. Belge verilmesi uygun görülen kişi ve kuruluşlara belgeleri, ilgili birim veya Oda tarafından verilir.


Daha önce Büro Tescil Belgesi olup bir önceki yıl belgesini yeniletmemiş firmalar yeni başvuru olarak işlem görürler ve ilk başvuru ücreti ödemekle yükümlüdürler.


Başvurunun yapıldığı yıl içinde kurulan firmaların başvurularında, BTB ücreti firmanın kuruluş tarihinden itibaren yıl sonuna kadar her ay için belirlenen ödenti ile çarpılarak hesaplanır.
 

 

Büro Tescil Belgesi Ücretleri

 

 

 

2024 YILI ÜCRETLERİ

2024 Yılı BTB İlk Başvuru Ücreti

2200 TL

2024 Yılı BTB Yıllık Ücreti

3250 TL

2024 Yılı Kayıp BTB Ücreti

3250 TL

2024 Yılı İçinde Kurulan Firmalar İçin Kurulduğu Aydan Sonraki Her Ay İçin BTB Ücreti:

275 TL

Ocak Ayından Sonra Gerçekleştirilecek Başvurularda Her Ay İçin Alınacak Ceza Tutarı

300 TL

SMM veya firma adı değişikliği nedeniyle o yıl için alınmış BTB`nin yenilenmesi ücreti

500 TL

2024 Yılı Çevre Mühendisi Üyelik Aidatı

1200 TL

 

 

*SMM: Çevre mühendisliği hizmetlerinden birini veya birkaçını kendi adına, ortak sıfatıyla veya ücretli çalışan olarak yürüten Oda üyesi çevre mühendislerini ifade eder.

  

 

BİRİM

BANKA - ŞUBE

HESAP ADI (ALICI HESAP)

ŞUBE KODU

HESAP NO

IBAN

MERKEZ

TÜRKİYE İŞ BANKASI - MEŞRUTİYET ŞUBESİ

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

4213

744794

TR830006400000142130744794

ANKARA ŞUBE

TÜRKİYE İŞ BANKASI - MEŞRUTİYET ŞUBESİ

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

4213

744819

TR870006400000142130744819

İSTANBUL ŞUBE

TÜRKİYE İŞ BANKASI - BEŞİKTAŞ ŞUBESİ

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

1008

2622162

TR120006400000110082622162

İZMİR ŞUBE

TÜRKİYE İŞ BANKASI - YENİ LİMAN ŞUBESİ

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

3427

339372

TR800006400000134270339372

SAMSUN ŞUBE

TÜRKİYE İŞ BANKASI - SAMSUN ŞUBESİ

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

7300

1931377

TR480006400000173001931377

KOCAELİ ŞUBE

TÜRKİYE İŞ BANKASI - İZMİT MERKEZ ŞUBESİ

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

2400

1899008

TR150006400000124001899008

MERSİN ŞUBE

TÜRKİYE İŞ BANKASI - MERSİN ÜNİ. ŞUBESİ

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

6609

30457

TR400006400000166090030457

ANTALYA ŞUBE

TÜRKİYE İŞ BANKASI - ŞARAMPOL ŞUBESİ

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

6207

453179

TR670006400000162070453179

BURSA ŞUBE

TÜRKİYE İŞ BANKASI - BEŞEVLER ŞUBESİ

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

2229

125984

TR720006400000122290125984

GAZİANTEP ŞUBE

TÜRKİYE İŞ BANKASI - GAZİANTEP ŞUBESİ

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

6360

0240455

TR84 0006 4000 0016 3600 2404 55

DİYARBAKIR ŞUBE

TÜRKİYE İŞ BANKASI - DİYARBAKIR ŞUBESİ

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

8300

1663964

TR390006400000183001663964

ADANA ŞUBE

TÜRKİYE İŞ BANKASI SEYHAN ŞUBESİ

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

6041

119487

TR680006400000160410119487