TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

2023 YILI ÜCRETLİ ÇALIŞAN MÜHENDİS MİMAR VE ŞEHİR PLANCISI ASGARİ ÜCRETİ 17.500 TL OLARAK BELİRLENDİ

TMMOB Yönetim Kurulu tarafından "Ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları için 2023 yılı ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak asgari brüt ücretin 17.500 TL olarak belirlenmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

Çevre Mühendisleri için önerilen aylık ücretlerin, mesleki deneyim yaşı, yetki/sorumluluk düzeyi, işin kapsamı ve nitelikleri dikkate alınarak, yaklaşık ve gerçekçi olarak belirlenmiştir.

 

 

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Mesleki Haklar ve Çalışmalar Komisyonu tarafından hazırlanan Ücretli Çalışan Çevre Mühendisi Aylık Ücret Hesap Tarifesi, Oda Yönetim Kurulu`nun 10.04.2021 tarihli toplantısında alınan 234 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

Ücretli Çalışan Çevre Mühendisi Aylık Ücret Hesap Tarifesi aşağıda yer almaktadır.

 

 

* İSGİİTST: İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği (R.G.: 26.12.2012 / 28509)

** Çalışılan işyerinin tehlikelilik sınıfı konusunda tereddüt/anlaşmazlık oluşması durumunda, Oda`dan alınacak nihai görüş geçerli olacaktır.

 

 

 

02.08.2013 00:00
Okunma Sayısı: 4555