TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
SERBEST MÜŞAVİR MÜHENDİS BELGESİ BAŞVURU KOŞULLARI

SERBEST MÜŞAVİR MÜHENDİS BELGESİ BAŞVURU KOŞULLARI

· Çevre mühendisinin oda üyesi olması ve cari yıl dahil aidat borcunun bulunmaması;

· TMMOB veya Oda tarafından herhangi bir mesleki kısıtlamaya uğramamış olmak,

· SMM belgesi başvuru ücretinin ve yıllık ücretinin ödeme dekontunun bir örneği

· Kendi adına serbest çalışıyorsa; serbest meslek sahiplerine ilişkin vergi mükellefi olduğuna dair belge, kira sözleşmesi veya tapu belgesi, ücretli çalışıyorsa; tam gün zamanlı ilgili sosyal güvenlik kuruluşu kaydı

· Noter onaylı imza sirküsü/imza beyannamesi

· İki adet fotoğraf

· T.C. kimlik numarası

· FR.BEL.006 form numaralı SMM Belgesi Başvuru dilekçesinin doldurulması ve imzalanması,

· FR.BEL.005 numaralı SMM Belgesi Başvuru Formunun doldurulması ve imzalanması,

 

Aidat ve SMM Belgesi ödeme işlemlerinin çevre mühendisinin bağlı olduğu Oda şubesi aracılığı ile gerçekleştirilmesi ve tüm evrakların ilgili firmanın bağlı olduğu Oda şubesine posta yolu ile gönderilmesi gerekmektedir. Şubelere bağlı illerde bulunan çevre mühendisleri tarafından Oda Genel Merkezine gerçekleştirilen başvurular kabul edilmeyecektir.

İl veya bölge temsilciliklerine bağlı illere kayıtlı çevre mühendislerinin ise aidat SMM Belgesi ödeme işlemlerini Oda Genel Merkezi aracılığı ile gerçekleştirmesi ve tüm evraklarını Oda Genel Merkezine göndermesi gerekmektedir.

Daha önce SMM Belgesi olup bir önceki yıl belgesini yeniletmemiş kişiler yeni başvuru olarak işlem görürler ve ilk başvuru ücreti ödemekle yükümlüdürler.

 

Resmi Gazete Tarihi: 22.04.2009

Resmi Gazete Sayısı: 27208

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Belgelendirme ve Denetim

b) Başvurunun yapıldığı şube/temsilcilik tarafından başvurulara ilişkin işlemler tamamlanarak, olumlu/olumsuz birim görüşü ile birlikte belgelerin bir sureti, on beş gün içersinde OYK‘ya iletilir. OYK kendisine iletilen başvuruyu en geç on beş gün içersinde inceleyip sonuçlandırmak zorundadır. Belge verilmesi uygun görülen kişi ve kuruluşlara belgeleri, ilgili birim veya Oda tarafından verilir. 

 

 

*SMM: Çevre mühendisliği hizmetlerinden birini veya birkaçını kendi adına, ortak sıfatıyla veya ücretli çalışan olarak yürüten Oda üyesi çevre mühendislerini ifade eder.

 

 

 

SERBEST MÜŞAVİR MÜHENDİS BELGESİ YENİLEME KOŞULLARI

· Çevre mühendisinin oda üyesi olması ve cari yıl dahil aidat borcunun bulunmaması;

· TMMOB veya Oda tarafından herhangi bir mesleki kısıtlamaya uğramamış olmak,

· SMM belgesi başvuru ücretinin ve yıllık ücretinin ödeme dekontunun bir örneği

· Kendi adına serbest çalışıyorsa serbest meslek sahiplerine ilişkin vergi mükellefi olduğuna dair belge, kira sözleşmesi veya tapu belgesi, ücretli çalışıyorsa tam gün zamanlı ilgili sosyal güvenlik kuruluşu kaydı

· Noter onaylı imza sirküsü/beyannamesi

· FR.BEL.007 form numaralı SMM Belgesi yenileme dilekçesinin doldurulması ve imzalanması,

· FR.BEL.005 numaralı SMM Belgesi Başvuru Formunun doldurulması ve imzalanması,

 

Aidat ve SMM Belgesi ödeme işlemlerinin çevre mühendisinin bağlı olduğu Oda şubesi aracılığı ile gerçekleştirilmesi ve tüm evrakların ilgili firmanın bağlı olduğu Oda şubesine posta yolu ile gönderilmesi gerekmektedir. Şubelere bağlı illerde bulunan çevre mühendisleri tarafından Oda Genel Merkezine gerçekleştirilen başvurular kabul edilmeyecektir.

İl veya bölge temsilciliklerine bağlı illere kayıtlı çevre mühendislerinin ise aidat SMM Belgesi ödeme işlemlerini Oda Genel Merkezi aracılığı ile gerçekleştirmesi ve tüm evraklarını Oda Genel Merkezine göndermesi gerekmektedir.

Daha önce SMM Belgesi olup bir önceki yıl belgesini yeniletmemiş kişiler yeni başvuru olarak işlem görürler ve ilk başvuru ücreti ödemekle yükümlüdürler.

 

SMM Belgesi Başvuru Ücretleri

2024 SMM Belgesi Başvuru Ücreti 

475 TL

2024 SMM Belgesi Yıllık Ücreti

1200 TL

 

*SMM: Çevre mühendisliği hizmetlerinden birini veya birkaçını kendi adına, ortak sıfatıyla veya ücretli çalışan olarak yürüten Oda üyesi çevre mühendislerini ifade eder.