TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
16. OLAGAN GENEL KURUL DELEGE LİSTESİ ASKI TARİHLERİ VE GUNDEMIN İLANI HK.

DUYURUDUR!

 

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 16. Dönem Olağan Genel Kurulu 19-20 Mart 2022 tarihinde çoğunluklu, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 26-27 Mart 2022 tarihinde çoğunluksuz olarak gerçekleştirilecektir. 

Çankaya 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına sunulan delege listemiz 12-13-14 Mart 2022 tarihinde Odamız Genel Merkezinde (Kocatepe mah. Hatay 2. sok. 24/17 Çankaya/ANKARA ) askıya çıkacaktır. Delege listesine  itirazı olanların ilan süresi içinde dilekçe ile başvurmaları rica olunur. Saygılarımızla,

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

15. Dönem Yönetim KuruluTMMOB Çevre Mühendisleri Odası

16. Olağan Genel Kurul Gündemi

1.GÜN

1.         Açılış ve Saygı Duruşu

2.         Genel Kurul Divan Başkanlığı`nın Seçimi

3.         Oda Yönetim Kurulu Başkanı`nın Açılış konuşması ve konukların konuşmaları

4.         Genel kurul Çalışma Komisyonlarının (Yönetmelik, Bütçe, Örgütlenme ve Mesleki Çalışmalar) Belirlenmesi

5.         2020-2022 Çalışma Raporu, Mali Rapor ve Denetleme Raporunun Okunması, Görüşülmesi ve Oda Yönetim Kurulunun Aklanması

6.         Komisyon raporlarının görüşülmesi ve Oda Bütçesinin Kabülü

7.         2022-2024 dönemine Yönelik Çalışma Programının, Temel İlkelerin, Oda ve TMMOB Örgütlülüğünün Görüşülmesi

8.         Oda Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu ile Birlik Genel Kurulu delege adaylarının ve Birlik Yönetim Kurulu, Birlik Denetleme Kurulu, Birlik Yüksek Onur Kurulu aday adaylarının belirlenmesi ve İlanı

Yer: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Necatibey cad. No: 57 Kızılay / ANKARA

2. GÜN

Seçim

Yer: TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Genel Merkez

 

Kocatepe Mah. Hatay 2 Sok. 24/17 Kızılay / ANKARA  

10.03.2022 00:00
Okunma Sayısı: 1351