TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
EKOLOJİK YIKIMLA MÜCADELE HAFTASI BASIN AÇIKLAMASI

 

EKOLOJİK YIKIMLA MÜCADELE HAFTASI BASIN AÇIKLAMASI

 

Ülkemiz ve tüm dünyanın Covid-19 pandemisi ile mücadele ettiği bu dönem, doğaya sahip çıkmanın bir öncelik olması gerektiğini açıkça ortaya koydu. Salgın ve çevre felaketlerini önlemek ve insanın habitat üzerindeki yok edici etkilerinin azaltılması için gerekli adımlarınivedilikle atılmasıyla mümkün olacaktır.

Geçmişten günümüze, ülkemiz ve dünyamızın çevre problemleri her geçen gün artmakta olup bu durumsu, hava ve toprak kirliliği, iklim değişikliği, nesli tükenmekte olan canlı türlerinin sayılarında artış vb. gibi birçok konuyu ortaya çıkmıştır. Sera gazlarının artışıyla birlikte gelen iklim değişikliği problemi su kaynaklarına etki etmekte, azalan su kaynakları tarımsal üretime etki etmekte ve biyolojik çeşitliliğinazalması gibi zincirleme bir durum yaratmaktadır. Çevre sorunları doğa için kaçınılmaz felakettir. O nedenle atılacak adımların ve yürütülecek eylemlerin bütünleşik ele alınması gerekmektedir. 

Kuşkusuz, ülkemizde çevre yönetimi alanında güzel gelişmeler de yaşanmakta, atık tesisleri kurulmakta, atıksu arıtma tesislerinin sayısı artmakta, alt yapı güçlendirilmekteve denetimler yapılmaktadır. Ancak bu gelişmelerin yanında, artan tüketim hızı, atık yönetimindeki sıkıntılar, doğal alanların yapı ve sanayiye açılması, kaynakların tüketilmesi, çalışmayan atıksu ve içme suyu arıtma tesisleri de bulunmakta, derelerimiz, havamız ve toprağımız kirlenmeye devam etmektedir.

Ülkemiz ve Kocaeli ilimizin çevre sorunlarını sürdürülebilir çevre bilinci ile ele alınmalıdır.Kocaeli`mizindenizini,derelerini, doğal kaynaklarını,tarım arazilerini gelecek yıllara en güzel haliyle korumak ve taşımak ümidiyle Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şube olarak her türlü olumsuz faaliyetin karşısında olduğumuzu paylaşıyoruz. 

Bir tarih, bir spor, kültür, turizm, sanat ve bilim kenti olan Kocaeli`nin sanayi kenti olma uğruna tüm değerleri tehlikeye atılmaktadır. Bu değerler içinde insan sağlığı ve geleceği vardır. Sanayi kenti olmanın bedeli kaybedilen sağlık, doğal kaynaklar, temiz çevre ve insanca yaşam hakkıdır.

Ekolojik Yıkımla Mücadele Haftası` ndayoksulluğun, adaletsizliğin, çevresel tahribatların olmadığı bir DÜNYA mümkün diyoruz. Herkesi her alanda YAŞAMI savunmaya davet ediyoruz.

  

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ YÖNETİM KURULU

 

 

 

04.06.2021 00:00
Okunma Sayısı: 319