TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
Genel Merkez 31.12.2012 (Son Güncelleme: 07.05.2021 17:41:29)

2021 YILI ÜCRETLİ ÇALIŞAN MÜHENDİS MİMAR VE ŞEHİR PLANCISI ASGARİ ÜCRETİ 5750 TL OLARAK BELİRLENDİ

 

TMMOB Yönetim Kurulu tarafından "Ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları için 2021 yılı ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak asgari brüt ücretin 5750 TL olarak belirlenmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

Çevre Mühendisleri için önerilen aylık ücretlerin, mesleki deneyim yaşı, yetki/sorumluluk düzeyi, işin kapsamı ve nitelikleri dikkate alınarak, yaklaşık ve gerçekçi olarak belirlenmiştir.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Mesleki Haklar ve Çalışmalar Komisyonu tarafından hazırlanan Ücretli Çalışan Çevre Mühendisi Aylık Ücret Hesap Tarifesi, Oda Yönetim Kurulu`nun 10.04.2021 tarihli toplantısında alınan 234 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Ücretli Çalışan Çevre Mühendisi Aylık Ücret Hesap Tarifesi aşağıda yer almaktadır.

   

   

Tablo.2 Çevre Mühendisleri için Önerilen Aylık Net Asgari Ücretin Hesaplanmasında Baz Alınacak Kriterler, Kademeler, Kodlar ve Tekil Katkı Oranları

 

#

Kriter

Kademe

Kod

Tekil Katkı Oranı

Açıklama

 

1

Görev Alanı

Ofis

1a

0%

 

 

Ofis/saha karma

1b

10%

 

 

Saha

1c

20%

 

 

2

Yetki/Sorumluluk Derecesi

Başlangıç

2a

0%

Proje Mühendisi, Saha Mühendisi, Kontrol Mühendisi, vb.

 

Orta

2b

15%

Çevre Yönetim Birimi Şefi/Amiri, Kısım Şefi, Şantiye Şefi, Denetçi, BTB‘ye esas SMM Belgeli Mühendis, Proje Sorumlusu, Arıtma Tesisi Sorumlusu, Laboratuvar Sorumlusu vb.

 

Üst

2c

30%

Proje Koordinatörü, Proje Müdürü, Kurum Müdürü, ÇED Koordinatörü, Çevre Danışmanlık Koordinatörü, Laboratuvar Yöneticisi, Koordinatör TMGD, vb.

 

3

İşin Tehlikelilik Sınıfı**

Az tehlikeli

3a

0%

- İSGİİTST* Ek-1 listesine göre "Az Tehlikeli" işyerinde çalışan personel

 

Tehlikeli

3b

15%

- İSGİİTST* Ek-1 listesine göre "Tehlikeli" işyerinde çalışan personel

- İSGİİTST* Ek-1 listesine göre farklı kategorilerdeki çeşitli işyerlerine hizmet veren saha personeli (Çevre Danışmanlık, ÇED, İSG, TMGD vb.)

- İSGİİTST* Ek-1 listesinde yer almayan işyerlerinde çalışan personel**

 

Çok tehlikeli

3c

30%

- İSGİİTST* Ek-1 listesine göre "Çok Tehlikeli" işyerinde çalışan personel

 

        

 

* İSGİİTST: İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği (R.G.: 26.12.2012 / 28509)

** Çalışılan işyerinin tehlikelilik sınıfı konusunda tereddüt/anlaşmazlık oluşması durumunda, Oda`dan alınacak nihai görüş geçerli olacaktır.

 

 

 

 

 

 

Tablo.3 Çevre Mühendisleri için Önerilen Aylık Net Asgari Ücretin Hesaplanmasında Baz Alınan Kriterler ve Kademelere Göre Kullanılacak "Kriterler Grubu Katsayıları" (KGK)

KRİTERLER GRUBU

KATSAYI

1
(Görev Alanı)

 

2
(Yetki/Sorumluluk Derecesi)

3
(İşin Tehlikelilik Sınıfı)

Kriterler Grubu Katsayısı
(KGK)

1a

2a

3a

1,00

1a

2a

3b

1,15

1a

2a

3c

1,30

1a

2b

3a

1,15

1a

2b

3b

1,30

1a

2b

3c

1,45

1a

2c

3a

1,30

1a

2c

3b

1,45

1a

2c

3c

1,60

1b

2a

3a

1,10

1b

2a

3b

1,25

1b

2a

3c

1,40

1b

2b

3a

1,25

1b

2b

3b

1,40

1b

2b

3c

1,55

1b

2c

3a

1,40

1b

2c

3b

1,55

1b

2c

3c

1,70

1c

2a

3a

1,20

1c

2a

3b

1,35

1c

2a

3c

1,50

1c

2b

3a

1,35

1c

2b

3b

1,50

1c

2b

3c

1,65

1c

2c

3a

1,50

1c

2c

3b

1,65

1c

2c

3c

1,80

 

 

 

 

 

Tablo.4 Çevre Mühendisleri için Önerilen Aylık Net Asgari Ücretin Hesaplanmasında Baz Alınacak Mühendislik Yaşı Katsayıları (MY)

Mühendislik Yaşı

Katsayı (MY)

0

1,00

1

1,08

2

1,16

3

1,24

4

1,32

5

1,40

6

1,46

7

1,52

8

1,58

9

1,64

10

1,70

11

1,75

12

1,80

13

1,85

14

1,90

15

1,95

16

2,00

17

2,05

18

2,10

19

2,15

20

2,20

21

2,24

22

2,28

23

2,32

24

2,36

25

2,40

26 ve üzeri

2,70

 

 

 

 

  

 

Okunma Sayısı: 78811