TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi2008/11) Değişiklik

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

SAYI  : B.18.0.ÇYG.0.02.02.010.06-19700                                                                                                        02 Aralık 2008

KONU: Genelge (2008/11) değişikliği

 

 

(2008/11) SAYILI  HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ KONULU GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENELGE (2008/16 )

 

Bilindiği üzere  27 Ağustos 2008 tarihli ve B.18.0.ÇYG.0.02.02-010.06-14784 sayılı Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi konulu Genelgenin (2008/11) Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi başlığı altında;

"1-Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi, satıcılara (bayi ve mahrukatçılar) ve ilde kendi adına satış yapmak isteyen ithalatçı ve üreticiye verilir. Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almak isteyenler;

- Katı yakıt satışı ile ilgili İşyeri Açma Ruhsatı,

- Oda Sicil Kaydı (Mahrukatçılar Odasına veya Sanayi ve Ticaret Odasına veya ilgili

Esnaf Odasına kayıtlı olduğuna dair belge),

- İmza Sirküleri (noter onaylı)

- Taahhütname (İl çevre ve orman müdürlüğünün talebine bağlı)"

belgeleri istenmektedir.

Bakanlığımıza kooperatif ve birliklerden intikal eden yazılarda, katı yakıt  satıcısı kayıt belgesi alınması aşamasında "İşyeri Açma Ruhsatı" ve "Oda Sicil Kaydı (Mahrukatçılar Odasına veya Sanayi ve Ticaret Odasına veya ilgili Esnaf Odasına kayıtlı olduğuna dair belge) aranmaması talepleri yer almaktadır.

Bu kapsamda, 6762  sayılı Türk Ticaret Kanun‘un 42 nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluş ile kooperatif ve birliklere  "Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi" düzenlenirken "İşyeri Açma Ruhsatı" ve "Oda Sicil Kaydı (Mahrukatçılar Odasına veya Sanayi ve Ticaret Odasına veya ilgili Esnaf Odasına kayıtlı olduğuna dair belge) belgelerinin talep edilmemesi ve diğer hususlarda ise 27 Ağustos 2008 tarihli ve B.18.0.ÇYG.0.02.02-010.06-14784 sayılı Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi konulu Genelge (2008/11) hükümlerinin uygulanmasına devam edilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

Prof. Dr. Veysel EROĞLU

Bakan

DAĞITIM:

Gereği için Bilgi İçin
-Tüm Valiliklere                     İçişleri Bakanlığı

23.06.2011 16:59
Okunma Sayısı: 279