TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
KOCAELİ İLİ KARTEPE İLÇESİNDE YAPILMASI PLANLANAN ÇELİKHANE VE HADDEHANE TESİSİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

 

YILDIZ ÇELİK İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

Yıldız Demir Çelik Sanayi A.Ş. tarafından yapılması planlanan 4.000.000 ton/yıl kapasiteli sıvı çelik, 3.500.000 ton/yıl kapasiteli sıcak haddeleme tesisi lokasyonu gerçekten doğru mu? Yatırıma karşı olmak değil çevresel etkilerin önemi bakış açısıyla değerlendiriyoruz.

İlgili projenin ÇED raporu incelendiğinde çevresel etkinin kümülatif etkisi,konut bölgelerine yakınlık, turizm, yeşil alan ve su kaynakları açısından negatif etkiyi görmek kaçınılmaz.  Aynı zamanda kuru tarım arazisi olarak geçmekte olup, hem tarım arazilerini kaybetmemiz hem de çevresel etkisinin çevresinde yer alan toprağın kirlenmesine yol açacağı aşikar. Sektör sebebiyle en büyük etkisi ağır metal birikmesi olacaktır.

Tesisin en yakın yerleşim yerine 215 metre yakın olması hem faaliyet sebepli hem de tedarik zinciri yüküyle emisyon ve gürültü açısından son derece sıkıntı oluşturacaktır. Toz, ağır metal ve yanma gazı emisyonları ve hammadde-ürün için nakliye araçlarından kaynaklı egzoz emisyonları öncelikle yakın yerleşim yerleri ve Kartepe ilçesi için kirlilik yükü yaratacaktır. ÇED raporuna baktığımızda sadece toz emisyonları için emisyon tedbirlerinden bahsedilmiştir. Kesinlikle bu yeterli olmayacaktır. Yerleşim yerine yakınlığı sebebiyle gürültü iznine tabi olunması durumu çevresel gürültü sorununu çözmemektedir. Bölgedeki mevcut sanayi ile birlikte hassas alanlara gürültü kirliliği etkisi olacaktır.

Aynı zamanda 900 m2 alanda kurulacak olan oksijen üretim tesisinde kompresörler yer almaktadır. İSG kapsamında kompresörlerin risk değerlendirmesi yapılırken patlama ihtimali ile değerlendirilmektedir. Konut yerleşimine bu kadar yakın bir noktada bu riskin yol açacağı durumlar son derece tehlikelidir.

Atık yönetimi konusunda rapor oldukça zayıf. Hurda metal kabulü yapılacağı beyan edilmiş. Ancak lisans aşamasının da bir koşulu olarak radyoaktivite kontrolünden, radyoaktif atık çıkması halinde yönetiminden bahsedilmemiş ve taahhütler verilmemiştir. Yerleşim yerine, tarım alanlarına ve bölgedeki diğer sanayi tesislerine olan yakınlığı dikkate alındığında son derece ölümcül bir risk göze alınıyor.

Bugün gerçekleşen halkın katılımı toplantısında bölge halkı da tesisinin kurulmasına karşı tepki göstermiştir. Bu olumsuz görüşün gözardı edilmemesi gereklidir. Ekonomik bağımsızlık için üretim şarttır. Ancak çevresel etkilerin ve bunun sonuçlarının göz ardı edilerek sadece yatırım odaklı bakmak doğru değildir. Öncelik her zaman çevre ve insan sağlığı olmalı ve iklim değişikliği ile birlikte hayatımıza giren sürdürülebilirlik kavramı doğal kaynakların tüketilmesi ve enerji yönetimi açısından değerlendirilmeli.

 

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBE YÖNETİM KURULU

 

 

 

04.08.2022 00:00
Okunma Sayısı: 206