TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
14. Ulusal 2. Uluslararası Çevre Mühendisliği Kongresi2021

 

 

undefined
 

 

 

14. Ulusal 2. Uluslararası Çevre Mühendisliği Kongresi - 2021

1970‘lerden itibaren küresel düzeyde tartışılmaya başlanan, 1992 yılında ilk kez uluslararası sözleşmeye konu olan iklim değişikliği olgusu, hükümetlerin attığı, atmaya çalıştığı ya da atmaktan geri durduğu adımlar ile bugün bir kriz boyutuna ulaşmıştır. İklim krizi, insanlığın neden olduğu ve kendiyle birlikte tüm yaşam sistemlerini tehdit eden bir olguya dönüşmüştür.

İklim krizi nedeniyle dünya üzerindeki yaşam yükselen deniz seviyeleri, tükenen su kaynakları, kuruyan verimli topraklar, seller, yok olan türler, açlık, salgınlar ve göçler ile yaşama ya da yok olma ikileminin ortasına gelmiştir. Otuz yılı aşkın zamandır sera gazı emisyonlarını azaltma yönünde atılacak adımlar ve oluşturulacak politikalar tartışılmış, ancak iklim krizi karşısında savunmasız olan insanlığı ve onun neden olduğu kaderi yaşayan küresel ekosistem korunamamıştır. Artık daha kapsamlı, bütüncül ve radikal çözümler arama ve bu kriz karşısında yeni yaşam politikaları oluşturma gerçekliği ile karşı karşıya kalınmıştır.

Tam da bu gerçeklikten hareketle çevre sorunlarının önlenmesi ve giderilmesine yönelik idari, teknik, hukuksal ve politik süreçlerin özneleri arasında yer alan bir meslek örgütü olarak bir adım atıyoruz. Bugün çeşitlenerek ve derinleşerek küresel bir krize dönüşen çevre sorunlarının çözümlenmesi, çevre mühendisliği temelinde kamusal yararın, bilimin ışığında toplumcu politika ve ilkelerin oluşturulması, hayata geçirilmesi amacıyla Çevre Mühendisliği kongremizin bu yılki temasını "İklim Krizi ve Çevre Politikaları" olarak belirliyoruz.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası olarak, 1992 yılından bu yana, iki yılda bir farklı kentlerde düzenlemekte olduğumuz 14. Ulusal ve 2. Uluslararası Çevre Mühendisliği Kongresi‘nde, çevre mühendisliği mesleği ve çevre alanında üretilen çalışmaların en geniş kapsamda paylaşılması ve tartışılmasını amaçlamaktayız. Akademisyenlerin, öğrencilerin ve çevre alanında faaliyet gösteren kişi ve kurumların buluşturulmasını, mesleki ve çevresel konularının bilimsel bir düzlemde tartışılmasını hedeflendiğimiz kongremizi 09-10-11 Aralık 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak düzenliyoruz.

 Kongre Dili Türkçe / İngilizce‘dir.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

14. Ulusal 2. Uluslararası Çevre Mühendisliği Kongre

 Düzenleme Kurulu

 

Not: Kongre ile ilgili detayar için kongre web sitesini ziyaret edebilirsiniz.  

 

Önemli Tarihler

Kongre Tarihi

09-10-11 Aralık 2021

Özet Son Gönderim Tarihi

13 Agustos 2021

Özet Kabulü

10 Ekim 2021

Tam Metin Gönderim Tarihi

15 Ekim 2021


  

18.05.2021 00:00
Okunma Sayısı: 480
Fotoğraf Galerisi