TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
14. Ulusal 2.Uluslararası Çevre Mühendisliği Kongresi Gerçekleştirildi

 

"İklim Krizi ve Çevre Politikaları" başlıklı 14. Ulusal 2.Uluslararası Çevre Mühendisliği Kongresi 9-10-11 Aralık 2021 tarihlerinde çevrimiçi ortamda başarı ile tamamlandı.

Sekretarya sorumluluğunun Şubemizce üstlenildiği Kongre çevrimiçi ortamda gerçekleşti. Kongre boyunca 91 sunum yapılırken kongre 959 izleyici tarafından takip edildi.

9 Aralık 2021  Cuma günü, saat 09.30‘da açılış töreni ile başlatılan kongrenin ilk konuşmaları Şube Başkanımız ve Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Meryem Kayan ve TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanımız Ahmet Dursun Kahraman tarafından yapıldı. Açılış töreninde KAYAN; iklim krizi, ekonomik kriz, gıda krizi vb. global gündemlerin pandemi ile beraber senkronize bir biçimde dünyaya yayıldığını ve Türkiye‘de büyük bir iz bıraktığını ifade ederken, sorunların tamamının kökeninde yanlış çevre politikalarının olduğunu ve meslek disiplinimizin bu doğru politikaların üretilebilmesi adına baş aktör olması gerektiğini vurguladı. Ahmet Dursun Kahraman ise konuşmasında Türkiye‘de yaşanan ekolojik yıkımların örneklerini sıralarken bu sorunların doğru tanımlanması ve bütüncül yanıtlar üretilmesi hususuna vurgu yaptı. Yanlış ve eksik tanımlamaların yanı sıra, bütüncül yaklaşımların önemini örneklerle sıralayan Kahraman kongrenin emek, bilim ve doğa merkezli bir bakış açısına katkı sunabilmesi adına başarı dileklerini sundu.

Kongrenin birinci gününün açılış oturumunun davetli konuşmacıları Prof. Dr. Beyza Üstün ve Dr. Imre Takacs oldu. Prof. Dr. ÜSTÜN konuşmasında ekolojik yıkımın tüm boyutlarının en doğru şekilde anlaşılabilmensin ancak bütüncül bir değerlendirme ile mümkün olduğunu vurguladı. Bunun için de ekolojik yıkımın motor gücü olan üretim ilişkilerinin anlaşılması ve ancak bunun üzerinden doğa ve emek dostu bir çevre yönetiminin politika aracılığı ile kurulabileceğini ifade etti. Dr. Imre TAKACS ise dünyanın farklı bölgelerinde, farklı iklim koşulları ve farklı ekipman maliyetleri içerisinde sunulabilecek değişken/yenilikçi atıksu arıtma sistemleri hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Takacs‘ın sunumu özellikle büyük debili atıksu arıtma tesisleri açısından farklı örneklerin masaya yatırılmasını sağlarken örneklerin Türkiye ile uygunluğu ve Türkiye‘de uygulanabilirliği de tartışıldı. Kolaylaştırıcının Sedat DUREL olduğu açılış oturumuna Prof. Dr. Güçlü İnseL‘de eşlik etti. İnsel, Takacs‘ın çalışmalarını dinleyicilere tanıtırken, özellikle de simülasyon sistemlerindeki gelişimin bizler için önemini vurguladı. Müsilaj sorununu ile gündemleşen Marmara genelindeki Atıksu Arıtma Sistemleri tercihleri hakkında da katkılar sundu. Açılış Oturumu Ekolojik Yıkım temalı bir fotoğraf sergisi ile tamamlandı.

Açılış oturumunun ardından kongrenin ilk oturumuna geçildi. Birinci holde gerçekleşen "Atıksu Arıtımı" konulu altı sunumun yapıldığı oturumun başkanı Dr. Imre Takacs oldu. İkinci Hol‘deki yine altı sunumun yapıldığı "İklim Krizi" başlıklı oturumun başkanı ise Prof. Dr. Semra Cerit Mazlum oldu. Oturum 13.00-14.30 saatleri arasında gerçekleşti.

15:15-17:00 saatleri arasında ilk günün ikinci oturumu gerçekleşti. Hol 1‘deki "Hava Kirliliği ve Koku Emisyonlarının Kontrolü" konulu oturumun başkanlığını Doç. Dr. Didem GÜVEN yaparken yapılan sunum sayısı sekiz oldu. İkinci Hol‘deki  "Atıksu Arıtımı" başlıklı oturumun başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hakan DULKADİROĞLU olurken gerçekleştirilen sunum sayısı yedi oldu. Bu oturumların ardından kongrenin ilk günü tamamlandı.

Kongrenin ikinci günü 10.12.2021 tarihinde 09:00-10:30 saatleri aralığında gerçekleşen üçüncü oturum ile başladı. Hol 1‘deki "Hava Kirliliği ve Koku Emisyonlarının Kontrolü; Toprak ve Yeraltısuyu Kirliliği" başlıklı oturumun başkanlığını Doç. Dr. Burçak Kaynak Tezel yaparken oturumda adet sunum yapıldı. Hol 2‘deki "Atıksu Arıtımı" başlıklı oturumun başkanlığını ise Doç.Dr. Ali Rıza Dinçer yaparken yedi sunum gerçekleştirildi.

Kongrenin dördüncü oturumu 11:15-13:00 saatleri aralığında gerçekleşti. Hol 1‘deki, "Kentleşmede Doğa Odaklı Çözümler; Atık Yönetimi" başlıklı oturumun başkanı Doç. Dr. Örgen UĞURLU oldu ve oturumda beş sunum yapıldı. Hol 2‘deki "Havza ve Su Kalitesi Yönetimi" başlıklı oturumun başkanlığını Dr. Öğr. Üyesi Sevgi Tokgöz Güneş yaptı ve oturumda yedi sunum gerçekleşti.

Kongrenin beşinci oturumu 14:00-15:30 saatleri aralığında gerçekleşti. "Katı, Endüstriyel ve Tehlikeli Atık Yönetimi" başlıklı oturumun başkanı Prof. Dr. İlhan Talınlı oldu, yedi sunum gerçekleşti. Hol 2‘deki "Havza ve Su Kalitesi Yönetimi" başlıklı oturumun başkanı Prof. Dr. Melike Gürel idi ve oturumda beş sunum yapıldı.

Kongrenin ikinci günün son oturumları kongrenin altıncı oturumuna denk düştü. 16:15-17:30 saatleri aralığında gerçekleşen oturumlardan Hol 1‘de gerçekleşen "Katı, Endüstriyel ve Tehlikeli Atık Yönetimi" başlıklı oturumun başkanı Doç. Dr. Selnur Uçaroğlu oldu. Hol 2‘deki "Önleyici Çevre Yönetimi, Temiz Üretim ve Risk Değerlendirme" başlıklı oturumun başkanlığını Prof. Dr. Orhan Taner Can yaparken her iki oturumda da beşer sunum gerçekleştirildi.

11.12.2021 tarihinde kongrenin üçüncü ve son günü saat 09:30-11:00 aralığında gerçekleşen yedinci oturum ile başladı. Hol 1‘deki "Yenilenebilir Enerji" başlıklı oturumun başkanlığını TMMOB ÇMO İstanbul Şube Başkanı Meryem KAYAN yaparken altı sunum gerçekleşti. Hol 2‘deki "Su Kirliliği ve Yönetimi - Mikroplastikler" başlıklı oturumun başkanlığını Prof. Dr. H. Güçlü İnsel yaptı ve oturumda yedi sunum gerçekleşti.

Kongrenin son gününün sekizinci ve son oturumu "Çevre Mühendisliği Eğitimi" başlığı altında gerçekleşirken oturum başkanlı TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ahmet Dursun Kahraman oldu. Oturum 13:00-15:00 saatleri arasında gerçekleşti. Yapılan iki sunumun ardından İSKİ Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve İSTAÇ Biyometanizasyon Tesislerine online teknik gezi gerçekleştirildi.

Tüm sunumların İngilizce ve Türkçe dillerinde simultane çevirilerinin takip edilebildiği kongre teknik gezilerin ardından sonlandırıldı. Katılım süreleri ve takipleri sistem tarafından kontrol edilen katılımcılardan, belirli bir sürenin üzerinde kongreyi takip edenlere dijital katılım sertifikası hazırlandı.

Kongrenin gerçekleşmesi süresince Kuzu Grup, İSKİ, İSTAÇ, Polat, Tayçed, META, İPA, Aküder, İzaydaş ve Sütaş desteklerini sundular. Destek veren kuruluşların yanı sıra Çevre Mühendisliği bölümü öğrenci kulüpleri ve Çevre Hareketleri Platformuna da kongre içerisinde dijital stantlar verildi ve bu kurumların isteyen katılımcılarla ayrıca temas kurmaları sağlandı.

Kongre düzenleme kurulumuza, kongremize katkı sunan kurumlara ve kongremizde sunum yapan, makale gönderen tüm bilim insanlarına bir kez daha teşekkür eder ve kongremizin bilim, teknik ve doğa adına fayda sağlamış olmasını dileriz.


 

15.12.2021 00:00
Okunma Sayısı: 465
Fotoğraf Galerisi