TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
15. OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRGESİ AÇIKLANDI

 


TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 15. Olağan Genel Kurulunda  okunarak divana sunulan ve oy birliği ile kabul edilen Sonuç Bildirgesini  örgütümüzün ve kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.  

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

15. OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRGESİ

Mesleğimizin gelişmesi demokratik sistemin ve doğanın korunmasına ilişkin ve emeğin sömürüsüne karşı yapılan mücadeleler Odamızın temel taşlarını oluşturmaktadır. İçerisinden geçtiğimiz pandemi koşulları bu mücadeleleri daha da zorlaştırmıştır. Tüm dünyayı etkileyen bu süreç doğaya yapılan sömürünün sonuçlarını göz önüne sermiştir. Bu süreçte üretim faaliyetlerinin sekteye uğraması, ekosistemin kendini yenileyebileceğini göstermiş olmasın rağmen insanoğlunun olağanüstü kirletme ve yok etme gayreti yaşadığımız hezeyanı net bir şekilde açıklamaktadır.

            Geçtiğimiz dönemde çıkarılıp yerleşik hale gelen Kanun Hükmünde kararnameler, çevre talanı, emek sömürüsü, kent yoksullarının kent dışında sürülmesi, kronik alt yapı problemlerinin çözülmemesi, uzun vadeli olmayan projelerin üretilmesi, mega ölçekli projeler vasıtasıyla kentleri ve doğayı sermaye gruplarının çıkarlarına göre dizayn edebilmesinin de önünü açmıştır.

            Yine geçmiş dönemden süregelen ve her geçen gün artan baskıcı uygulamaların sonucu olarak hukuk işlevsiz hale getirilmekte, mevcut uygulamalara karşı olan tüm görüş ve fikirler bastırılmakta ve demokratik haklar anayasada olduğu şekliyle kullanılamamaktadır.  Bu şartlar altında halk için bilim ve teknolojinin üretimini temel ilke haline getirmiş olan TMMOB bileşenleri de antidemokratik uygulamalarla yoğun bir baskı altına alınmıştır.

            Tüm bu konulara ek olarak çevre mühendisliğinin mesleki haklarını gasp eden anlayış, kamudaki son derece yetersiz sayıdaki çevre mühendisi istihdamı, çalışma hayatındaki cinsiyet ayrımcılığı, özellikle kadın çalışanlara uygulanan mobbing, taciz ve hak gaspı ve çalışma koşullarının gün geçmesiyle kötüleşmesiyle artan iş kazaları TMMOB Çevre Mühendisleri Odası‘nın 15. döneminde de mücadele alanları arasında yerini alacaktır. 

 

02.10.2020 00:00
Okunma Sayısı: 671
Fotoğraf Galerisi