TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
ATIKSU ARITMA BİZİM İŞİMİZ, DİPLOMAMIZ YETER!

 

23.05.2019 tarih ve 30782 sayılı ResmîGazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren "Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ" ve bu kapsamda açılan "Atıksu Arıtma Tesisi Sorumlusu Eğitimleri" Çevre Mühendisliği çalışma alanlarına yeni bir saldırıyı içeriyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘nca düzenlenen eğitimler sonucunda alınan sertifikalar; Çevre Mühendisliği çalışma alanlarını diğer meslek gruplarına açarak Çevre Mühendisliği Diplomasını değersizleştirmekte, meslektaşlarımızı 4 yıl eğitimini aldıkları alanlarda bir de Bakanlıktan sertifika almak zorunda bırakmakta ve yeni mezunlarımızın iş bulma alanlarını daraltmaktadır. Bu sertifikasyon uygulamalarında eğiticilerin arasında bölüm hocalarımızı görmek ise camiamızın hoşnutsuzluğunu daha da artıran bir unsur olarak öne çıkmaktadır.

"Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ" Çevre Mühendisliği‘nin temel konularından atıksu arıtma tesisi işletimini, Bakanlıkça düzenlenecek sertifikalı eğitimle gerekli koşulları sağlayan tüm lisans mezunlarının yapabileceği bir meslek alanına çeviriyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığıtarafından 11 Eylül 2020 tarihinde ilan edilen çevrimiçisertifikalı "Atıksu Arıtma Tesisi Sorumlusu Eğitimleri"yarın başlayacaktır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü‘ne 10.11.2020 tarihinde Oda Yönetim Kurulumuzcagerçekleştirilen ziyarette; Tebliğin ilgili maddeleri ve bu kapsamda gerçekleştirilecek eğitimlerle ilgili rahatsızlığımız ve iptal talebimiz gerekçeleriyle birlikte bizzat Sn. Genel Müdür Eyyüp Karahan‘a aktarılmış, ancak bugüne kadar olumlu bir karşılık bulmamıştır.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası olarak meslek alanımıza yapılan bu yeni saldırıyı kınıyoruz. "Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ"in ilgili maddelerinin ve Bakanlıkça gerçekleştirilecek "Atıksu Arıtma Tesisi Sorumlusu Eğitimleri"nin iptali için her türlü yasal girişimde bulunacağız.

Tüm üyelerimizi ve meslektaşlarımızı meslek mücadelemiz için desteğe çağırıyoruz.

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

Not: Konuyla ilgili detaylı raporumuz için tıklayınız.

 

 

22.11.2020 00:00
Okunma Sayısı: 1105
Fotoğraf Galerisi