TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
BAŞVURULARIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK!

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Koronavirüs Covid- 19 salgınının yayılımını önlemek amacıyla; Çevre sektörünün yürütmekte olduğu faaliyetler ve mevzuatlar kapsamında gerçekleştirilmesi zorunlu olan iş ve işlemlerin sürelerinde ertelemelere gidilmiş ancak Çevre Sektörünün faaliyetleri kapsamında düşünüldüğünde; açıklanan "Ekonomik destek paketi" nin her ne kadar mimar ve mühendisleri kapsıyor gibi görünse de danışmanlık, laboratuvar, ÇED- raporlama, proje  konusunda faaliyet gösteren sektör firmalarımızı  kapsamaması, Sektörde faaliyet gösteren firmalarımızın borçlandırma, öteleme vb. (vergi vb.) yararlanamadığı görülerek; Odamız tarafından ilgili Bakanlıklara konu ile ilgili talep yazısı gönderilmesine karar verilmiştir.

 Üyelerimizden ve firmalarımızdan görüş ve önerileri talep edilerek hazırlanan yazılarımız ; Cumhurbaşkanlığı Makamına, Hazine ve Maliye Bakanlığı`na, Gelir İdaresi Başkanlığı`na, Ticaret Bakanlığı`na iletilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Makamı`na, Hazine ve Maliye Bakanlığı`na, Gelir İdaresi Başkanlığı`na ve Ticaret Bakanlığı`na gönderilen yazılarımız ekte yer almaktadır.