TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
ÇEVRE ANALİZ VE ÖLÇÜMLERİ İLE LABORATUVARLARIN SORUNLARINI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA İLETTİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından 20.03.2020 tarih ve 73758 sayılı Taşra teşkilatlarına dağıtımlı olarak yazılan yazısı ile 2020/3 numaralı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Koronovirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri uyarınca Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarlarının sahada yapacakları her türlü ölçüm, analiz ve numune alma faaliyetleri tedbir amaçlı olarak Nisan ayı sonuna kadar durdurulmasının uygun görüldüğü belirtilmiştir. 


Bakanlık tarafından  2019 yılı içinde uygulamaya geçen Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi (MELBES) kapsamında ölçüm ve analiz yapacak olan firmalar sistem tarafından atanmakta olup şehirlerarası yasağa konu iller arasında da ölçüm programı yapılmak durumunda kalınmıştır. Yaşanan süreçte alınan bu kararın salgın yayılımının kontrol altında tutulması noktasında önemli olduğunu düşünmekle birlikte; çevreye ve halk sağlığına etkisi olan tesislerin Nisan ayı içinde çalışmalarına devam etmekte olduğu da bilinmektedir.   Kirletici etkisi olan tesisler denetimsiz ve kontrolsüz olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Şehirlerarası seyahat yasağı ile mayıs sonuna kadar devam edebileceği öngörülen sokağa çıkma yasakları da göz önüne alındığında sürecin uzayıp uzamayacağı konusu belirsizdir. 

Odamız tarafından 29.04.2020 tarihli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğüne gönderilen yazı ile; 

• Telafisi olanaksız sonuçlara neden olabilecek ve faaliyetlerine devam eden  önemli kirletici tesislerin çevresel ölçüm ve analizlerin erteleme süresinin uzatılmaması, 

• Öncelikle faaliyetine devam edecek önemli çevresel kirletici tesislerin saptanması, yaşanan süreci gözeten önlem ve tedbirlerin belirlenmesi, pandemiye yönelik risklerin analiz edilerek,  MELBES sisteminde laboratuvarların lokasyonları da dikkate alınarak görevlendirme yapılacak bir algoritmanın uygulanması,

• Çevresel Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Ekonomik istikrar kapsamı içinde yer almadığından firmaların ekonomik sürdürülebilirliğine ve çalışan meslektaşlarımızın istihdamına yönelik önemli bir mağduriyet yaşandığı,  Salgın sürecinin ardından çevre ve halk sağlığına yönelik önemli yapıtaşlarından olan Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarlarının varlığı tehdit altında olduğu bildirilmiştir. 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğüne; çevre ve halk sağlığının önceliği ile sektörel mağduriyetin dikkate alınarak  durumun değerlendirilmesi konusunda gereği için gönderilen yazımız aşağıda  yer almaktadır.

 

06.05.2020 00:00
Okunma Sayısı: 460
Fotoğraf Galerisi