TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ KASIM 2018 SAYISI YAYINLANMIŞTIR.

Sayı:15

Yıl:2018/KASIM

Amaç ve kapsam:  Çevre Bilim ve Teknoloji dergisi akademisyenlerin, öğrencilerin ve çevre alanındaki bilimsel, teknolojik gelişmeler ile kişi ve kurumları, çevresel bilim ve teknolojinin her geçen gün çeşitlendiği ve geliştiği günümüzde sürece dahil ederek bilimsel bilgi ile buluşturmayı amaçlamaktadır. Çevre bilim ve teknolojisi alanındaki mühendislik gelişmelerinin takip edildiği özgün araştırma ve derleme çalışmalara yer verilmektedir. 

 

 

-Çevre Bilim ve teknoloji dergisi altı ayda bir yayınlanan hakemli bir dergidir.

-Çevre Bilim ve teknoloji alanındaki özgün araştırma makalelerine ve derleme çalışmalarına yer verilmektedir.

- Türkçe ve ingilizce dilinde makaleler kabul edilmektedir.

-Dergimiz hiçbir şekilde makale basım ya da işleme ücreti talep etmemektedir. Makalelerin değerlendirilmesinde hakem ile yazarın bilgileri taraflarla paylaşılmaz (double-blind review). Yayınlanan makalelere açık bir şekilde erişilebilmektedir (open-access). 

 

Değerlendirme süreci

 

ÇBT  Dergisi‘nde çevre bilim, teknoloji ve mühendislik konularıyla ilgili daha önce yayımlanmamış ve eş zamanlı olarak başka bir dergiye gönderilmemiş makaleler kabul edilmektedir. Dergiye gönderilen makaleler ilk olarak yayın kurulu tarafından ön değerlendirmeye alınır.

Ön değerlendirme (hakem incelemesi öncesi) dört aşamadan oluşur:

  1. Tasarım: Yazım kuralları ve tasarım dergimizle uyumlu olmalıdır. Yazım kurallarını görüntülemek için buraya tıklayınız.

       2.Kapsam: Gönderilen makale ÇBT kapsamında olmalıdır.

  1. Telif hakkı beyanı: Buradanindirilerek doldurulmuş telif hakkı beyanı, bütün makale yazarları tarafından imzalanmış ve makale ile birlikte  editöre elektronik posta ile gönderilmelidir.
  2. Muhtemel hakemler / Hakem önerileri: En az üç hakem önerisinde bulunulmalıdır. Önerilen hakemlerden en az biri yazarların bağlı bulundukları kuruluşların dışından olmalıdır. Hakem önerileri dergi editörlüğüne rehber olması amacıyla kullanılmaktadır. Önerilen hakemlere makalenin gönderilip gönderilmeyeceğine hususunda dergi editörlüğü kendi tasarrufuna sahiptir.

Herhangi bir aşamada, gönderilen makalenin ön değerlendirme kurallarına uymadığı tespit edildiğinde, editör kararı iletişim yazarı e-posta ile iletilir. Ön değerlendirmenin muhtemel sonuçları "Beklemede" (değişiklik yapılması / eksiklerin (form, vb.)  tamamlanması gerekmektedir) ya da "Red" şeklindedir. 

Ön değerlendirme sürecini geçen bir makalenin yazar isim ve adresleri silinerek (double blind peer review) hakemlere gönderilmektedir. Bunun için makale içeriğinden (eğer yazıyorsa) yazar isimleri ve kurumları silinir. Ayrıca makalenin xml kaynağı otomatik olarak taranarak herhangi bir aidiyet bilgisinden arınması sağlanır. Bu işlemin ardından makaleye en az iki hakem ataması yapılır.

Dergimizde yayınlanan veya yayınlama amacı ile gönderilen yazılarda İntihal ve izinsiz veri kullanımına ilişkin tüm sorumluluk çalışmanın yazar ya da yazarlarında aittir. Böyle bir durumda ÇBT Dergisi her hangi bir sorumluluk kabul etmez.

Tüm yazarların gönderilen makaleye akademik ve bilimsel açıdan katkıları bulunmalıdır. Yazarlar gönderilen yayının her hangi bir şekilde öncelikli hale getirilmesini isteyemez.

 

Değerlendirilmeye alınması istenen makaleler cbt@cmo.org.tr adresine gönderilmelidir. 

Amaç ve kapsam:  Çevre Bilim ve Teknoloji dergisi akademisyenlerin, öğrencilerin ve çevre alanındaki bilimsel, teknolojik gelişmeler ile kişi ve kurumları, çevresel bilim ve teknolojinin her geçen gün çeşitlendiği ve geliştiği günümüzde sürece dahil ederek bilimsel bilgi ile buluşturmayı amaçlamaktadır. Çevre bilim ve teknolojisi alanındaki mühendislik gelişmelerinin takip edildiği özgün araştırma ve derleme çalışmalara yer verilmektedir. 

 

 

-Çevre Bilim ve teknoloji dergisi altı ayda bir yayınlanan hakemli bir dergidir.

-Çevre Bilim ve teknoloji alanındaki özgün araştırma makalelerine ve derleme çalışmalarına yer verilmektedir.

- Türkçe ve ingilizce dilinde makaleler kabul edilmektedir.

-Dergimiz hiçbir şekilde makale basım ya da işleme ücreti talep etmemektedir. Makalelerin değerlendirilmesinde hakem ile yazarın bilgileri taraflarla paylaşılmaz (double-blind review). Yayınlanan makalelere açık bir şekilde erişilebilmektedir (open-access). 

 

Değerlendirme süreci

 

ÇBT  Dergisi‘nde çevre bilim, teknoloji ve mühendislik konularıyla ilgili daha önce yayımlanmamış ve eş zamanlı olarak başka bir dergiye gönderilmemiş makaleler kabul edilmektedir. Dergiye gönderilen makaleler ilk olarak yayın kurulu tarafından ön değerlendirmeye alınır.

Ön değerlendirme (hakem incelemesi öncesi) dört aşamadan oluşur:

  1. Tasarım: Yazım kuralları ve tasarım dergimizle uyumlu olmalıdır. Yazım kurallarını görüntülemek için buraya tıklayınız.

       2.Kapsam: Gönderilen makale ÇBT kapsamında olmalıdır.

  1. Telif hakkı beyanı: Buradanindirilerek doldurulmuş telif hakkı beyanı, bütün makale yazarları tarafından imzalanmış ve makale ile birlikte  editöre elektronik posta ile gönderilmelidir.
  2. Muhtemel hakemler / Hakem önerileri: En az üç hakem önerisinde bulunulmalıdır. Önerilen hakemlerden en az biri yazarların bağlı bulundukları kuruluşların dışından olmalıdır. Hakem önerileri dergi editörlüğüne rehber olması amacıyla kullanılmaktadır. Önerilen hakemlere makalenin gönderilip gönderilmeyeceğine hususunda dergi editörlüğü kendi tasarrufuna sahiptir.

Herhangi bir aşamada, gönderilen makalenin ön değerlendirme kurallarına uymadığı tespit edildiğinde, editör kararı iletişim yazarı e-posta ile iletilir. Ön değerlendirmenin muhtemel sonuçları "Beklemede" (değişiklik yapılması / eksiklerin (form, vb.)  tamamlanması gerekmektedir) ya da "Red" şeklindedir. 

Ön değerlendirme sürecini geçen bir makalenin yazar isim ve adresleri silinerek (double blind peer review) hakemlere gönderilmektedir. Bunun için makale içeriğinden (eğer yazıyorsa) yazar isimleri ve kurumları silinir. Ayrıca makalenin xml kaynağı otomatik olarak taranarak herhangi bir aidiyet bilgisinden arınması sağlanır. Bu işlemin ardından makaleye en az iki hakem ataması yapılır.

Dergimizde yayınlanan veya yayınlama amacı ile gönderilen yazılarda İntihal ve izinsiz veri kullanımına ilişkin tüm sorumluluk çalışmanın yazar ya da yazarlarında aittir. Böyle bir durumda ÇBT Dergisi her hangi bir sorumluluk kabul etmez.

Tüm yazarların gönderilen makaleye akademik ve bilimsel açıdan katkıları bulunmalıdır. Yazarlar gönderilen yayının her hangi bir şekilde öncelikli hale getirilmesini isteyemez.

 

Değerlendirilmeye alınması istenen makaleler cbt@cmo.org.tr adresine gönderilmelidir.