TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Çevre Etiketi Kurulu Toplandı

 

Odamızın da paydaşı olduğu Çevre Etiketi Kurulu, 20 Kasım 2020 tarihinde Çevre Etiketi Yönetmeliği uyarınca bu yılki ikinci toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda, Elde Yıkama Bulaşık Deterjanının Çevre Etiketi Kriterlerinin ve güncellenen seramik kaplama, tekstil, temizlik kağıdı konulu kriterlerin uygunluğu ile yeni ürün ve hizmetlerin belirlenmesi konuları ele alındı.

Yukarıda özetlenmiş gündem maddeleri üzerinden TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ahmet Dursun Kahraman şu değerlendirmelerde bulundu.

"Bilindiği gibi Çevre Etiketi uygulamasının temelinde bir zorlama yoktur, uygulama gönüllülük esasına dayalı bir uygulamadır. Bu gönüllülük ile üreticinin tüketici nezdinde tercih edilebilirliğini güçlendirmek; bu yolla pazardaki gücünü arttırmak hedeflenmiştir. Bunun yanı sıra, kriterlerin belirlenmesinde uygulamanın ismindeki ‘çevre‘ kelimesinin yeterince ağırlığı hissedilmemektedir. Oysa ancak, etiket isminin hakkını vererek, kriterlerde ‘çevre‘ konulu ağırlığın arttırılması oranında etiket ‘ticari‘ etiketten öte ‘çevre‘ etiketi olarak anlam kazanacaktır.

Sözgelimi seramik üretiminde su ve enerji kullanımı, atık su deşarjı benzeri vurgulara deterjan ile ilgili kriterler içinde rastlanmamaktadır. Kaldı ki seramik üretimi örneğinde belirtilen sözgelimi atık su ile ilgili kriterler ve bu gibi talepler zaten üreticinin yasal yükümlülüğüdür. Bu durumda "Çevre Etiketi" ile prestij edinmenin yolu yasal yükümlülükleri yerine getirmekten daha öte uygulamaları sisteme sokmakla mümkün olmalıdır. Örnek vermek gerekirse; üretici atık azaltma planı, efektif enerji kullanımı planı, uzun ömürlü depozitolu ambalaj kullanımı gibi yasal sorumluluklarının ötesinde uygulamalarla Çevre Etiketi edinme yoluna girmelidir.

Bir başka konu, sektör belirlenmesinde izlenen yöntemin tartışılmasıdır. Sınırlı sektörler yerine tüm sektörlerde bu çalışmanın başlatılması için sektörel komisyonlar kurulmalı; bu komisyonlarda sektörün ve Çevre Mühendisleri Odasının temsilcileri başta olmak üzere ilgili disiplinlerden temsilciler görev almalıdır.

Yine de çalışmaya dahil edilecek sektörlerde eğer bir öncelik belirlemek gerekirse; bu sıralamanın salt ticari potansiyeli dikkate alarak değil, atık miktarı hatta daha da doğrusu E faktörü de dikkate alarak yapılması ‘Çevre Etiketi‘ ismine daha çok anlam yükleyeceği açıktır.

Uygulama noktasında ise; başvuruyu değerlendiren, uygulamayı doğrulayan (denetleyen) komisyonların da aynı düşünce ile sektör ve Çevre Mühendisleri Odası temsilcilerini barındırması gerekecektir. Bu konuda  (özellikle denetleme konusunda) sektörlerin hem genel, hem de sektöre özel hususları içeren kontrol listelerinin hazırlanması gereklidir. Bu hizmetlerin yetkilendirilmiş ve Çevre Mühendisi istihdam zorunluluğu olan danışmanlık firmaları tarafından yürütülmesi doğru olacaktır."


 

21.11.2020 00:00
Okunma Sayısı: 473