TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
ÇEVRE HİZMETİ SUNAN FİRMALARIMIZIN EKONOMİK DESTEKLERDEN YARARLANMASI İÇİN TALEPLERİMİZİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI NA İLETTİK

Odamız tarafından Çevre ve şehircilik Bakanlığı`na 20.03.2020 tarihinde iletilen yazı ile Odamızdan Tescilli firmalarımızın ve Çevre sektörünün yaşadığı sıkıntılara  ilişkin görüş ve taleplerimiz aktarılmış , ardından 22.04.2020 tarihinde gönderilen yazımız ile ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  aracılığı ile Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında belirlenen mücbir sektörler arasına Çevre Sektöründe hizmet veren firmaların yer almasına ilişkin talebimiz belirtilmiştir.

Odamıza kayıtlı üyelerimiz ve Büro Tescil Belgeli firmalarımızdan alınan görüş ve öneriler değerlendirilerek 29.04.2020 tarihinde T.C ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü`ne yeni bir yazı gönderildi. 

Odamız tarafından firmalarımızın ekonomik destek kapsamında bulunmamasına ilişkin olarak iletilen yazı ile; 

Yeterlik Tebliği, Çevre Yönetimi Yönetmeliği, Çevre Ölçüm Ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği vb mevzuat uyarınca Bakanlığınızca da belgeli olan firmalarımız mevzuat uyarınca sürekli istihdam edilmesi gereken personel zorunluluğu nedeni ile personele ücretsiz izin kullandırma, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma gibi konularda belgelerinin iptal edilip edilmeyeceği konusunda tereddüt yaşandığı, 

Bu durumun çözümüne katkı sağlanacağı inancıyla; ilgili mevzuatlar uyarınca faaliyet gösteren ve Bakanlık tarafından yeterlilikleri belgelendirilen firmalarımızın ekonomik sürdürülebilirliğine ve istihdamın korunmasına yönelik ilave ekonomik teşvik unsurlarının Bakanlık kaynakları ve/veya Bakanlık koordinasyonu ile gerçekleştirilmesi konusunda  meslektaşlarımız ve sektör çalışanlarımız adına talepde bulunulmuştur. 

Odamız tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilen yazımız aşağıda  yer almaktadır.

 

06.05.2020 00:00
Okunma Sayısı: 508
Fotoğraf Galerisi