TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
EKOLOJİK YIKIMLA MÜCADELE HAFTASI BASIN AÇIKLAMASI

EKOLOJİK YIKIMLA MÜCADELE HAFTASI BASIN AÇIKLAMASI 

Yeni bir çevre haftasına girerken ne yazık ki bu yıl da Dünyamız, her geçen gün artan baskılar ve sorunlarla boğuşuyor, varlığımızı sürdürmek için bütünüyle bağımlı olduğumuz doğal sistemlerini ve kaynaklarını kaybetmeye devam ediyor.

Son yıllarda sıkça duyduğumuz hayatımıza giren sera etkisi, karbon ayak izi, karbon nötr, sıfır atık gibi yeni kavramlarla her ne kadar iklim değişikliğini önemsiyor gibi gözüksek te artık geri dönülemez eşik seviyesi çoktan geçildi. Seller, orman yangınları, gıda krizi gibi pek çok unsurla doğanın çığlığını duyuyoruz. Ancak bu kadar çevresel etkiye rağmen verdiğimiz tepki hızı neredeyse ölçülemeyecek kadar düşük.

Doğasıyla, doğal kaynakların korunmasıyla, istihdamıyla, eğitimiyle, döngüsel ekonomisiyle, cinsiyet eşitliğiyle, çevresel risklerin yönetilmesiyle, tarımın kalkınmasıyla, teknolojik dönüşümü ve bilimsel gerçekliliğiyle sürdürülebilir bir yaşam sağlamak öncelikle devletin görevi olup halkın yani bireylerin katılımı da son derece elzemdir. Bu atılımı ya da adımları gerek kentimiz ve ülkemiz özelinde gerekse tüm dünya çapında uygulayabilecek şekilde harekete geçirmemiz gerekiyor.

Ülkemizin kalkınması, uluslararası platformlarda imzasını atması, toplumsal refahın sağlanması hepimizin arzusu, hayali. Ancak her adımda planlı hareket ederek uzun vadedeki çevresel kazanımlarımızı arttırabilir, doğal kaynakların azalması ve her afetteki kayıplarımızın önüne geçebiliriz. Gözden kaçırdığımız ya da görmek istemediğimiz her kontrol, önlem, planlama, fayda analizi önümüze daha büyük bir sorunla çıkmaktadır. Denizlerimizde yaşadığımız kirlilik, su sorunu, Avrupa’ nın çöp merkezi haline geldiğimiz atık kabul sorunu, tarımda dışa bağımlılık, doğal afetlerde yaşanan kayıplar bize daha büyük bedeller ödetmektedir. 

Sanayinin kalbi olan kentimiz nüfus ve ulaşımdaki yoğunluk, hava kirliliği, yeşil alanların azalması, plansız kentleşme, atık bertaraf sorunları gibi pek çok çevresel sorunla boğuşmaktadır. Ekonomik kalkınmanın büyük bir yüzdesinin sadece bir bölgede toplanması çevre sorunlarını lokal olmaktan çıkarıyor ve sürdürülebilirlik açısından da büyük bir tehdit oluşturuyor. Bu duruma var olan doğal kaynakların yönetimi, afet riskleri ve afet sonrası yönetimdeki sorunlar açısından bakıldığında da son derece riskler içermektedir.

Kentimizde son bir yıl içinde Başiskele’ de 11, Çayırova’ da 6, Darıca’ da 1, Derince’ de 5, Dilovası’ nda 24, Gebze’ de 36, İzmit’ te 9, Kandıra’ da 3, Karamürsel’ de 2, Kartepe’ de 11 ve Körfez’ de 15 olmak üzere toplamda 123 adet proje için ÇED kararı alınmıştır. Bu projeler dışında ÇED kararı alınmasına gerek olmayanya da yapılan iş itibarı ile ÇED kapsam dışında bulunan faaliyetlere ilişkin yüzlerce yeni tesis faaliyete başlamıştır. Sayılara baktığımızda, sanayiye doymuş olduğu düşünülen Gebze-Dilovası bölgesinin hala en çok yatırımı aldığını görmekteyiz. Projelerin ilerleme hızına bakacak olursak önümüzdeki yıllar için hem bölgeye hem de ilimiz geneline ilişkin çevresel yüklerin daha da artacağı söylenebilir.

Kentimizde pozitif ölçekte dip çamuru temizliği gibi çevre yatırımları da gerçekleşmekte, deniz temizliği, alt yapı yatırımları ve farkındalık çalışmaları da yapılmaktadır. Ancak daha büyük, keskin ve mevzuatsal destekle doğaya etkimizin azaltıldığı, ayak izimizin küçülten, küresel ölçekte de atılım yapabilecek çevre yatırımlarının artması gerekmektedir. 

Biz yine doğaya karşı, doğaya rağmen bir yaşamdansa doğa ile birlikte, doğayı daha iyiye götürecek uygulamalarla çevre günlerine hazırlanmak, gerçek anlamda çevre haftaları kutlamak, yapılan değişikliklerin hayatımıza etkilerini olumlu anlamda hissetmeyi umuyoruz. Ve yine her zaman olduğu gibi herkesi her alanda yaşamı savunmaya davet ediyoruz.

Dileğimiz bundan sonraki yıllarda doğanın ne kadar iyileştirildiğinin konuşulduğu, her sene doğanın bize ne sürpriz çevre felaketleri hazırlayacağını değil, her sene doğanın sermayeye yedirilmemesinin insanlar ve yetkililer tarafından anlaşıldığının konuşulduğu çevre haftalarının kutlanmasıdır.Ekolojik Yıkımla Mücadele Haftası`nda yoksulluğun, adaletsizliğin, çevresel tahribatların olmadığı bir yaşanabilir bir DÜNYA mümkün diyor, herkesi her alanda YAŞAMI savunmaya davet ediyoruz.

TMMOB

ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

KOCAELİ ŞUBESİ YÖNETİM KURULU

05.06.2023 14:25
Okunma Sayısı: 382