TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
HUKUKİ MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR, SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ!

 

Değerli Üyemiz,

14.02.2020 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 30/07/2019 tarih ve 30847 sayılı Resmi Gazete‘ de yayımlanan Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesi birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında tanımlanan, Çevre Mühendisliği dışındaki alan mezunlarına yönelik olarak 16-20 Mart 2020 tarihlerinde "Çevre Görevlisi Aday Eğitimi" yapılacağı duyurulmuştur.

Söz konusu eğitim ilanının ardından Bakanlık yetkilileri ile yapılan görüşmelerde, Çevre yönetim hizmetlerinin Çevre Mühendisliği çalışma alanı olduğu ve Çevre Mühendislerinin 4 yıllık eğitim sonucu kazanmış olduğu mesleki hakları ve çalışma alanlarının 5 günlük eğitimle alınan bir belge ile diğer meslek gruplarına açılmasının kabul edilemez olduğu belirtilerek Oda olarak gerekli girişimlerde bulunulacağı belirtilmiştir.

Bu çerçevede, 04.03.2020 tarihinde Danıştay 6. Dairesi nezdinde, söz konusu yönetmelik maddesinin ve duyurusu yapılan "Çevre Görevlisi Aday Eğitimi"ne ilişkin idari işlemin öncelikle yürütmesinin durdurulması, daha sonra iptali istemli 2020/2741 Esas numaralı dava açılmıştır.

05.03.2020 tarihinde ise; Kamu yararı açısından son derece sakıncalı sonuçlar doğuracak olan 14.02.2020 tarihli duyuru ile ilgili olarak hukuksal süreci başlattığımıza ilişkin bilgi ve Odamız görüşü ile eğitimin iptaline ilişkin gerekçe ve talebimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmiştir. (http://www.cmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=101004&tipi=10032&sube=0)

Bu süreçte, Bakanlık tarafından, pandemi nedeniyle eğitimin ertelendiği duyurulmuştur.

Danıştay 6. Dairesi‘nde görülen davada ise; yürütmenin durdurulması talebimizin reddedildiği 30.06.2020 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiş, söz konusu ret kararına 07.07.2020 tarihinde tarafımızca itiraz edilmiştir. Davanın esasına ilişkin hukuki süreç ise devam etmektedir.

Son olarak, ertelenen "Çevre Görevlisi Aday Eğitimi‘nin 12-16 Ekim 2020 tarihleri arasında internet üzerinden ZOOM programı aracılığı yapılacağı TUÇEV internet sitesinde duyurulmuş olup meslek alanımızı gasp eden "Çevre Görevlisi Aday Eğitimi" bugün itibarıyla devam etmektedir.

Belirtildiği gibi, gerek meslek alanımızı farklı disiplinlere açan ilgili yönetmelik maddesine ve devam etmekte olan eğitimin iptaline yönelik hukuki mücadelemiz, Danıştay 6. Dairesi‘nde görülmekte olan 2020/2741 Esas numaralı dava kapsamında devam etmektedir.

Mesleki var oluşumuzun ana gerekçesi olan doğal varlıklarımız ile ülkemiz kaynaklarının korunabilmesi ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanmasına yönelik çevre yönetim süreçlerinin kamu ve toplum yararı doğrultusunda gerçekleştirilebilmesi için; "Çevre Görevlisi" kavramının mevzuattan tamamen kaldırılması, mesleki uzmanlık alanlarımızla ilgili tüm konularda sadece "Çevre Mühendisi" tanımı ve zorunluluğunun getirilmesi için örgütlü mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

Bilgilerinize sunar iyi günler dileriz.

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI


 

26.10.2020 00:00
Okunma Sayısı: 514
Fotoğraf Galerisi