TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
I. ULUSLARARASI EKOKIRIM KONFERANSI

 

I. ULUSLARARASI EKOKIRIM KONFERANSI • 3-4 Kasım 2022 İstanbul

İklim Adaleti Koalisyonu - Ekokırım Çalışma Grubu, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası ve EndEcocide Türkiye işbirliği ile 3-4 Kasım 2022 tarihlerinde, Müze Gazhane İstanbul`da, ülkemizde ilk kez gerçekleşecek ekokırım konulu uluslararası bir konferans düzenlemekteyiz.

Amacımız, ekokırımın iç hukukumuzda suç olarak kabul edilmesini tartışmaya açmak, açılan davalar ve doğa savunuculuğu faaliyetleri ile zaten var olan mücadelelerin kapsamlarını ve hedeflerini gözden geçirmek, dünyadaki iklim adaleti ve ekokırım kanunu hareketleri ile ülkemizdeki birikim arasında köprü kurmaktır.

Konferanslar süresince katılımcıların,

· çözüm yollarını bulmakta birbirinden ilham almasını,

· bilgilerini eşitlemesini,

· mücadele yollarını değerlendirip geliştirmesini,

· konferans sonunda benimsenen somut adımları uygulamak üzere, değişim yaratacak yeni ulusal/uluslararası işbirliği ağları kurabilmelerini hedefliyoruz.

I. Uluslararası Ekokırım Konferansı‘nda, dünyada ve Türkiye`de en ön saflarda mücadele veren doğa ve yaşam savunucuları ile birlikte toplumun her kesiminden bireysel ve/veya kurumsal katılım kazanarak, güçlü bir dayanışma ve birlikte düşünme sürecini oluşturma azmindeyiz.

Konferanslardaki oturumların, ülkemizde ve dünyada izlenebilmesi için YouTube yayını ve eşzamanlı çevirisi gerçekleştirilecek, medya ve sosyal medya kanalları davet edilecektir.

Hiç kimseyi ve hiçbir temsiliyeti arkada bırakmayacak şekilde, genç veya yaşlı her yaştan bireyi, öğrencileri, akademisyenleri, aktivistleri, sivil toplum kuruluşlarını, meslek odalarını, sanatçıları, milletvekillerini ve partilerin ilgili birimlerini konferansımıza davet etmekteyiz.

Ortak endişelerimizi ele alma ve çözüm üretme sorumluluğu içinde işbirliği süreçlerini hızlandırmamız gerektiğini düşünüyor, her bakımdan verimli sonuçlar vereceğini umduğumuz kesişimsel bir deneyim için sizi ve veya kurumunuzu aramızda görmekten onur duyacağız.

I. Uluslararası Ekokırım Konferansı • 3-4 Kasım 2022 İstanbul

3 KASIM 2022

10:00 - 10:15 Açılış konuşması

İlksen Dinçer Baş – EndEcocide Türkiye Direktörü

Ahmet Kahraman – TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı

10:15 - 11:15 Ekokırım Suçunun Hukuki Tanımı, Dünyadaki Gelişmeler ve Bundan Sonra Atılacak Adımlar

Jojo Mehta – StopEcocide Vakfı Başkanı | Ekokırım suçunun hukuki

tanımını belirlemek amacıyla uzmanlardan oluşan panelin çağrıcısı

11:15 - 11:30 Çay-Kahve Molası

11:30 - 12:30 Vaka Çalışması: İspanya Parlamentosu tarafından Mar Menor Tuz Gölüne Gerçek Kişi Statüsünün Verilmesi

Rodrigo Lledó – Avukat | Hukuki tanımı oluşturan panelin üyesi

Maite Mompó – StopEcocide İspanya Direktörü

12:30 - 13:30 Öğle Yemeği

13:30 - 14:30 Belçika‘da Ekokırım Suçunun Tanınması: Çevre Koruma Tarihine Ülkemiz Nasıl bir Katkı Sundu

Patricia Willocq – StopEcocide Belçika Direktörü

14:30 - 14:45 Çay-Kahve Molası

14:45 - 15:45 Türkiye`deki İklim Adaleti ve Sağlıklı Çevrede Yaşama Hakkı Mücadeleleri: Ekokırım Suçu Çalışmaları, Ekokırım ve İnsanlığa Karşı Suç Bağlantısı

İsmail Hakkı Atal – Avukat & Arif Ali Cangi – Avukat

15:45 - 16:00 Çay-Kahve Molası

16:00 - 17:00 "Dayanışma ve İşbirliği" konulu Online Uluslararası Forum

EndEcocide ve StopEcocide Ekibi & Türkiye`den konferans alanında

bulunan tüm katılımcılar

 

I. Uluslararası Ekokırım Konferansı • 3-4 Kasım 2022 İstanbul

4 KASIM 2022

10:00 - 12:30 Sivil Toplumun Doğa Koruma Mücadelesi ve Açılan Hukuki Davalar Hakkında Bilgiler

12:30 - 13:30 Öğle Yemeği

13:30 - 17:00 Hukukçular ile Çevre Aktivistleri Buluşması: Ekokırımın Suç Olarak İç Hukukumuza Girmesi Mümkün mü? Nasıl?

Moderatör: Hülya Yıldırım – TMMOB Çevre Müh. Odası Avukatı

17:00 - 17:30 Katılımcıların İmza Koyacağı bir Tutum Belgesinin paylaşılması ve Avrupa Suç Yönetmeliğinde Ekokırımın Tanınmasına yönelik kampanyanın duyurusu

18:00 Kapanış


 

26.10.2022 00:00
Okunma Sayısı: 413