TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB 13. Enerji Sempozyumu

 

TMMOB 13. ENERJİ SEMPOZYUMU ENERJİ YAŞAM VE DEMOKRATİKLEŞME 09-10-11 Aralık 2021 -ANKARA Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) adına, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından düzenlenen ve "Enerji Yaşam ve Demokratikleşme" ana başlığı altında bir araya gelecek TMMOB 13. Enerji Sempozyumu, 09-10-11 Aralık 2021 tarihlerinde Ankara`da gerçekleştirilecektir. Bugüne kadar TMMOB Enerji Sempozyumlarının amacı; enerji alanının tüm bileşenlerinin kendilerini ifade edebildiği, belirlenen ana tema etrafında enerji konusunun farklı uzamlarıyla ele alındığı tartışma ortamları oluşturmak olmuştur. Bu Sempozyumda da "Enerji Yaşam ve Demokratikleşme" ana temasından hareketle konunun; sosyal, ekonomik, çevresel ve kültürel etkileri etrafında değerlendirmeler yapılacaktır. Sempozyum boyunca bu konu başlıkları etrafında altı oturum, iki panel gerçekleştirilecektir. Panellerin ilki ‘‘Küresel ve Ulusal Enerji Politikaları ve Enerjide Demokratikleşme‘‘ başlığında, ikincisi ise "Nükleer Enerji Politikaları ve Yıkımlar başlığında gerçekleştirilecektir. Altı oturumun ilki Açılış oturumu şeklinde ve ‘‘Dünya ve Türkiye‘de Enerji Görünümü; Neler Oluyor, Türkiye Neler Yapmalı‘‘ başlığıyla sunulacak. Diğer oturum başlıkları ise ‘‘Enerji Üretim Türleri ve Ekolojiye Etkileri‘‘, ‘‘Kamusallaşma Yeniden‘‘, ‘‘Türkiye‘de Enerji Projeksiyonları ve Algı Yönetimi‘‘, Yeşil Mutabakat Yeşil Dönüşüm‘‘başlıkları ile sunulacaktır. Programda yer alan tüm bildiriler çağrılı bildiri niteliğindedir. Sempozyuma katılımınız bizlere güç verecektir.

TMMOB 13. Enerji Sempozyumu Düzenleme Kurulu


 

02.12.2021 00:00
Okunma Sayısı: 420
Fotoğraf Galerisi