TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI 15. OLAĞAN GENEL KURULU VE SEÇİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 15. Olağan Genel Kurulu; 19-20 Eylül 2020 tarihlerinde Ankara`da gerçekleştirildi.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası  15. Olağan Genel Kurulu, 14. Dönem Yönetim Kurulu adına Genel Sekreter Tuğba Uçankuş tarafından açıldı. Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı‘nın okunmasının ardından Divan Kurulu üyelikleri için öneriler alındı. Yapılan oylama sonucunda, Mert Güvenç Divan Başkanlığına,  Baycan Taşdelen Divan Başkan Yardımcılığına, Burak Acar ve Hazal Güner Divan Üyeliğine seçildi.

15. Olağan Genel Kurul açılış konuşmasını; Divan Başkanı Mert Güvenç ve 14. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Cem Ferda Tunçer yaptı. Açılış konuşmalarının ardından TMMOB Başkanı Emin Koramaz‘ın mesajı Divan Başkan Yardımcısı Baycan Taşdelen tarafından delegeler huzurunda okundu.

Çalışma Raporu, Mali Rapor ve Denetleme Kurulu Raporunun okunması gündem maddesi kapsamında; 14. Dönem Çalışma Raporu 14. Dönem Genel Sekreteri Tuğba Uçankuş, 14. Dönem Mali Raporu 14. Dönem Genel Saymanı Yılmaz Şengül, 14. Dönem Denetleme Kurulu Raporu 14 Dönem Denetleme Kurulu Üyesi Ahmet Teoman Sanalan tarafından sunuldu. 14. Dönem Yönetim Kurulu‘nun ibrası yapıldı.

Çalışma komisyonları için alınan öneriler oy birliği ile kabul edilerek komisyonlar oluşturuldu. Komisyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Divan‘a sunulan Çalışma Komisyonları rapor ve önerileri Genel Kurul‘da okunarak görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonucunda, ÇMO mali ve idari işleyişi, üye işlemleri, mesleki faaliyetler ve örgütlenme konularında Genel Kurul tarafından alınan kararlar 15. Dönem Yönetim Kurulu‘na görev olarak aktarıldı.

Sonuç Bildirgesi Komisyonunca hazırlanan Sonuç Bildirgesi, Komisyon adına Pınar Gizem Tanel tarafından delegeler huzurunda okunarak oybirliği ile kabul edildi.

2020-2022 dönemine Yönelik Çalışma Programının, Temel İlkelerin, Oda ve TMMOB Örgütlülüğünün Görüşülmesi gündemi kapsamında görüş ve eleştirilerini ileten delegelerin dinlenmesinin ardından Oda organları ve TMMOB Delegasyonu seçimleri aday listeleri açıklandı. Böylelikle, tüm gündem maddeleri görüşülerek 15. Olağan Genel Kurul Toplantısı sona erdi.

20 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen seçimler sonucunda ÇMO 15. Dönem Oda organları ve TMMOB delegasyonu belirlendi.

Seçimler sonucunda;

ÇMO 15. Dönem Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine; Doğan Yıldırım, Ahmet Dursun Kahraman, Özge Ergen Güvenç, İlden Kibar, Kenan Doğan, Ahmet Kırmızı ve Ahmet Avni Atayol seçilirken, Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine Bertan Başak, Aysun Keskinkılıç Tuncer, Meltem Neyal, Süleyman Sertkaya, Recep Seykan, Ayhan Örten ve Mehmet Kaya seçildiler.

Oda Onur Kurulu Asil Üyeliklerine; Esra Gürhan Bozyazı Daylan, Sadık Okutucu, Ayten Bağdatlıoğlu Kartal, Lokman Atasoy ve Mehmet Ali Güzelant seçilirken, Onur Kurulu Yedek Üyeliklerine Ali Şenışık, Ahmet Yüksel, Yasemin Özdemir, Kürşat Başdemir ve Osman Sevimlitürk seçildiler.

Denetleme Kurulu Asil Üyeliklerine; Levent  Morgil, Ali İhsan Şen, Emine Banu Ekiz, Evin Nas ve Şuayıp Dışpınar seçilirken, Denetleme Kurulu Yedek Üyeliklerine Hakan Dulkadiroğlu, Müge Bağırgan, Safiye Selin Akyol, Ferit Çağlar ve Raşit Fırat Denizseçildiler.

TMMOB Yönetim Kurulu Adaylıklarına; Selim Bayer, Halil Gezer ve Fatma Akgün seçildiler.

TMMOB Yüksek Onur Kurulu Adaylığına; Zehra Korkmaz seçildi.

TMMOB Denetleme Kurulu Adaylığına; Mehmet Rıfat Göksu seçildi.

19 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşen 15. Olağan Genel Kurulumuzda Mesleğimizin gelişmesi, Odamızın daha etkin ve verimli bir dönem geçirmesi için görüşlerini paylaşan tüm delegelerimize teşekkür ediyor; mesleki haklarımızın gasp edilmediği, kamuda yeterli sayıda çevre mühendisinin istihdam edildiği, çevresel yıkımların yaşanmadığı, doğanın daha az talan edildiği, emek, bilim, toplum ve doğa yararına çalışmalarımızı hep birlikte yükselteceğimiz bir dönem temenni ediyor ve 15. Çalışma Döneminde görev yapmak üzere Kurullarımıza seçilen tüm meslektaşlarımıza başarılar diliyoruz.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası


 

02.10.2020 00:00
Okunma Sayısı: 1073
Fotoğraf Galerisi